Rådgiverportalen

Brevkasse

Har du et juridisk spørgsmål, kan du sende det til Danske BOLIGadvokater. Brevkassen varetages af Danske BOLIGadvokater. Danske BOLIGadvokater forbeholder sig ret til selv at vælge, hvilke spørgsmål der besvares og offentliggøres.

Alle besvarelser er af generel karakter, og kan ikke erstatte specifik og individuel rådgivning.

Vi har opdelt spørgsmålene i 13 kategorier. Så du hurtigt kan se, om andre allerede har spurgt om det, du har i tankerne.

Der ligger imidlertid mange spørgsmål/svar i brevkassens arkiv, så prøv evt. at tjekke, om der allerede ligger et relevant spørgsmål/svar i arkivet. Benyt blot menuen i højre side.

Alle spørgsmål,  der offentliggøres, bringes i anonymiseret form.

 

Med venlig hilsen
Danske BOLIGadvokaterDe seneste spørgsmål

2020/09/15

Spørgsmål:

Hejsa Danske BOLIGadvokater

Jeg står i den situation, at vi forpagter et Forsamlingshus. Foreningen, som ejer det, ønsker at sælge ejendommen, og de ønsker, at vi køber det.

De ønsker at sælge det billigst muligt, og som de selv siger, at hvis det var muligt, ville de forære os det, da eventuelt overskud blot skal gives væk alligevel.

Hvad er reglerne for, hvor billigt de må sælge det?

Svar:

Kære Spørger

Det korte svar er, at handelsprisen som i mangel af andet må vurderes af en mægler.

Hvis I aftaler en lavere pris risikerer foreningen et erstatningsansvar fra medlemmerne, + der kan blive tale om beskatning af forskelsværdien mellem den aftalte pris og handelsprisen.

Jeg foreslår, at du og foreningens bestyrelse kontakter foreningens revisor og evt advokat og aftaler det videre forløb.

Med venlig hilsen
Dennis Holm Pedersen
Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby

2020/09/10

Spørgsmål:

Hej

Jeg håber, at der er nogle kloge hoveder herinde, der kan hjælpe mig.

Jeg har taget imod et tilbud om job på Grønland og er også startet i mit nye job.

Jeg har en ejerbolig i Danmark, og jeg plejer jo at få fradrag for mine renteudgifter i Danmark. Dét kan jeg imidlertid ikke få på Grønland, påstår de grønlandske skattemyndigheder.

Det bliver jo noget problematisk både at skulle dække boligomkostninger i Danmark uden at få lov til at trække renteudgifterne fra, og samtidig finansiere en bolig i Grønland.

Jeg har også en hel del af mine ting stående i huset i Danmark, som jeg desuden var i gang med at sætte i stand inden jeg rejste til Grønland, så det er ikke lige sådan til at få lejet ud.

Jeg bor i personalebolig nu, så det er ikke sådan, at jeg står uden tag over hovedet.

Hvis der er nogen, der kender et godt trick til, hvordan man kan takle situationen, så vil jeg meget gerne høre om det.

Kan det f.eks. være en løsning at oprette en fond og lade den stå som ejer af huset i Danmark?

Svar:

Kære Spørger

Uden at jeg kender vilkårene for din ansættelse  – og om der i disse kan være en løsning –  ses spørgsmålet primært at vedrøre de skattemæssige forhold,  og du bør derfor rette dit spørgsmål til en revisor, som for mig at se vil være den bedste rådgiver i den konkrete sammenhæng.

Med venlig hilsen/Kind regards

Erik Turley
Dansk BOLIGadvokat, Hillerød

Spørgsmål:

Kære Danske BOLIGadvokater

Jeg vil evt. købe en ældre ejendom, og jeg påtænker at nedrive ejendommen efter køb.

Skal sælger spørges og/eller acceptere nedrivning?

Svar:

Kære Spørger

Nej, sælger skal ikke spørges, men du skal søge nedrivningstilladelse i Kommunen.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby

Spørgsmål:

Hej Danske BOLIGadvokater

Min kones søster og mand har solgt deres hus og købt en ny.

Der er 15 dage fra salg, til de kan overtage deres nye bolig.

Kan de bo og have en C/O adresse ved os i mellemtiden?

Vil det påvirke vores skat/økonomi? De skal ikke betale husleje.

Svar:

Kære Spørger

Ja, det kan de godt.

Det har ingen skattemæssig betydning.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby

2020/09/03

Spørgsmål:

Jeg har en ejendom (nedlagt landbrug), som jeg gerne vil udleje med den hensigt, at ejendommen skal overtages af lejer.

På engelsk hedder det: Rent to own.

Er der en lignende procedure, som svarer til den proces?

Svar:

Kære Spørger

Der findes den mulighed at udfærdige en lejekontrakt med en forkøbsret, eller en egentlig køberet for lejer.

En forkøbsret gælder i den situation, hvor sælger finder en køber til ejendommen, som ikke er lejeren. Her vil forkøbsretten indebære, at lejer kan købe ejendommen på samme vilkår, som den anden køber tilbyder.

Der er flere forhold, som der bør drøftes med en advokat, inden der indgås en sådan lejeaftale. Herunder kan nævnes:

Hvor lang tid skal lejekontrakten løbe?
Skal dele af den månedlige husleje gå til nedbringelse af købesummen?
Skal købesummen aftales på forhånd? (Så er det en køberet)

Dertil kommer, hvis du eller lejer har specifikke krav til lejekontrakten.

Du skal  være opmærksom på, at forsikringsselskaber typisk ikke vil tegne ejerskifteforsikring til købere, der har beboet ejendommen forud for overtagelsesdagen. Derfor vil det sædvanlige mangelsansvar i 10 år være gældende for sælger.

Med venlig hilsen

Rasmus Lindsten
Dansk BOLIGadvokat, Nykøbing Falster

2020/09/01

Spørgsmål:

Hejsa

Vi er en lille ejerforening, 8 ejerlejligheder i 3 rækkehuse.

Vi er i gang med at ændre vores individuelle husforsikringer til en fælles bygningsforsikring.

Forsikringsselskabet kræver, at vi har et cvr-nummer. Dette har vi ikke.

Vi kan heller ikke finde ud af, hvordan vi laver et cvr-nummer.

Og vi forstår ikke hvorfor forsikringsselskaberne skal bruge et cvr-nummer.

Svar:

Kære spørger

Baggrunden for forsikringens krav skal formentlig findes i, at det gennem en cvr-registrering er muligt at forsikre hele foreningen under et – i modsætning til at hver enkelt ejendom skal forsikres individuelt.

Vejledning til registrering af en forening findes her:
https://erhvervsstyrelsen.dk/regler-erhverv/virksomhedstyper/foreninger/frivillige-foreninger

Jeg vil dog anbefale jer at kontakte en advokat, som kan bistå foreningen med at registrere den i cvr-registret.

Med venlig hilsen

Rasmus Lindsten
Dansk BOLIGadvokat, Nykøbing Falster

Spørgsmål:

Hej

Jeg kigger på et hus, som ligger på en grund med et stor hal.

Sælger har lejet hallen ud til erhverv. Jeg er kun interesseret i et købe huset.

Kan man opdele matriklen i to og sælge stykket med hallen fra?

Er det tilladt og muligt?

Hvis ja er det så bekosteligt?

Svar:

Kære Spørger

Det kan der ikke svares på med sikkerhed med de oplysninger du giver.

Udstykning er ofte reguleret i  kommune og lokalplaner.

Jeg vil foreslå, at du ringer til kommunens planafdeling og forhører dig.

Udstykning kræver at det er en landinspektør der kommer på opgaven.

Pris må aftales individuelt med landinspektøren.

Også her kunne du kontakte en lokal landinspektør og forhøre dig om pris.

Med venlig hilsen
Dennis Holm Pedersen
Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby

Spørgsmål:

Hej Danske BOLIGadvokater

Vores søn bor i en ejendom der består af tre ejerlejligheder. Han bor på 1. Sal og har under og overbo. Ejendommen har fået nogle grimme sætningsskader.

Det vil sige, at tapetet revner overalt og paneler sidder skævt.

Nu skal der være beboermøde.

Sagen er, at vores søn studerer og får kun SU. Han har altså ikke råd. Han har også sat termin i bero til afslutning af studiet.

Kan han sige fra?

Eller bestemmer de to andre beboere, at det skal være nu?

Der er intet farligt i det, men det ser ikke pænt ud.

Svar:

Kære Spørger

Der foreligger normalt en vedtægt, hvor stemmeretten er anført.

Fordelingen kan være opgjort efter m2 eller en anden fordelingsnøgle, og denne vil være afgørende for, om 2 ud af 3 kan beslutte evt. iværksættelse af istandsættelsesarbejder, og hvordan disse skal finansieres.

Med venlig hilsen/Kind regards

Erik Turley, advokat (H)
Dansk BOLIGadvokat, Hillerød

Spørgsmål:

Jeg har en veninde, der ikke pt. har en adresse.

Kan hun uden problemer flytte ind og få adresse, ved en af mine venner (de er ikke kærester)?

Hun har bare brug for et værelse og adresse?

Svar:

Kære spørger

Ja, det kan hun gøre, hvis vennen er indforstået med, at hun får adresse hos ham.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby

2020/08/27

Spørgsmål:

Hej Danske BOLIGadvokater

Jeg flytter til Danmark fra udlandet i midten af september.

Må jeg flytte min adresse midlertidigt til mit sommerhus, (som jeg har været medejer af i 2 år) de første 3 mdr, dvs 15/9-15/12?

Eller må jeg ikke have adresse og opholde mig der efter 31 oktober?

Eller må jeg godt have adresse der, men kun opholde mig der i kortere perioder, fordi det er vinterhalvåret?

Svar:

Kære Spørger

Der gælder særlige regler for sommerhuse efter 31-10,- som du selv er inde på.

Efter den på området gældende lovgivning skal du have folkeregisteradresse der hvor du opholder dig mest.

Det kan logisk set ikke være i sommerhuset så derfor er mit svar nej, desværre.

Med venlig hilsen
Dennis Holm Pedersen
Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby

Spørgsmål:

Hej Danske BOLIGadvokater

Min mor er blevet nødt til at lade sit hus gå på tvangsauktion, fordi hendes mand døde. Hun er flyttet ud, men de var desværre lidt af nogle samlere. Mit spørgsmål er, må hun lade møbler og diverse, som hun ikke skal bruge mere stå?

Stueetagen er stort set tømt, så det drejer sig næstenkun om ting på førstesalen.

Svar:

Kære Spørger

Når en ejendom købes på tvangsauktion, overtager den højestbydende køber ejendommen, som den er og forefindes på dagen for auktionen. Den højestbydende vil således overtage ejendommen, som den er og hæfte for alle eventuelle fejl og mangler.

Hvis der fortsat er inventar/møbler i huset efter overtagelsesdagen, vil udgangspunktet være, at sælger har frasagt sig ejendomsretten hertil.

I vil altså kunne efterlade ting i huset, som køber således overtager.

Med venlig hilsen/Kind regards
Erik Turley
Dansk BOLIGadvokat, Hillerød

2020/08/25

Spørgsmål:

Vi har købt et nybygget rækkehus med overtagelse 01.10.2020.

Vores byggesagkyndige har gjort os opmærksom på, at afslutningen omkring vinduerne muligvis ikke er i overensstemmelse med producentens vejledning, og at der kan være fare for fugtindtrængning.

Han har bedt os skaffe detailtegningerne på byggeriet for at tjekke dem. Sælger vil ikke udlevere tegningerne.

Kan vi i forbindelse med afleveringsforretningen kræve tegningerne udleveret?

Svar:

Kære Spørger
Hvis jeres byggesagkyndige er den opfattelse, at der er tale om en mangel, skal det angives i referatet af afleverings forretningen.
Det er min vurdering, at I har krav på at få detail tegningerne.
Hvis ikke, kan de evt. fremskaffes via teknisk forvaltning i jeres hjemsteds kommune.
Bliver manglen ikke udbedret har I formentlig aftalt, at I kan kontakte voldgiftnævnet for bygge og anlægs virksomhed og anlægge en straks synsforretning.
Dette fremgår af de allerfleste byggefirmaers standard betingelser.

Med venlig hilsen
Dennis Holm Pedersen
Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby

Spørgsmål:

Hej Danske boligadvokater

For godt et års tid siden blev min eksmand og jeg skilt, og jeg købte i den forbindelse ham ud af vores fælles hus.

Problemet ligger i, at jeg her efter godt et år stadig har alle hans ting stående, hele skuret er fyldt op med hans ejendele, samt der også stadig er nogle møbler i huset, der er hans.

Jeg har bedt ham om utallige gange at få hentet hans ting, men der sker intet. Jeg har tilmed givet ham en frist der hed d. 1/6 til at få hentet hans ting, ellers ville jeg køre dem på lossepladsen, og den frist har jeg så forlænget nogle gange, men der sker stadig ikke noget.

Har I nogle forslag til hvad der kan gøres?

Har jeg ret til at køre hans ting på lossepladsen?

Eller kan man få dem opmagasineret på hans regning, eller hvad tænker I?

Det skal lige siges at manden ikke har nogen penge – de penge han fik i forbindelse med bolighandlen er brugt.

Svar:

Kære Spørger

Først og fremmest er det vigtigt, at du har dokumentation for, at du har skrevet til din ex-mand, og at han har modtaget disse breve/beskeder/meddelelser.
Hvis du ikke har det, så vil jeg anbefale at sende et anbefalet brev til ham med en frist på 14 dage til at afhente tingene.
I samme brev skal du også skrive, at hvis tingene ikke hentes inden fristen, så vil du bortskaffe tingene for hans regning.

Hvis din ex-mand ikke reagerer på brevet, så kan du køre det på lossepladsen – men kun hvis det er værdiløst.
Hvis det har en værdi, så skal det sælges på auktion på din ex-mands regning, og nettoprovenuet skal afregnes til ham.

Med venlig hilsen

Rasmus Lindsten
Dansk BOLIGadvokat, Nykøbing Falster

Spørgsmål:
Hej Danske BOLIGadvokater

Jeg har fået en kæreste i Sverige og overvejer at finde en lejlighed i Skåne, hvor jeg ville skulle være med på lejekontrakten.

Som sikkerhed vil jeg stadig gerne bevare min egen lejelejlighed i København som min primære adresse, da jeg fortsat vil arbejde i København.

Er dette en mulighed?

Svar:

Kære Spørger
Ifølge den på området gældende lovgivning skal du have folkeregisteradresse, der hvor du opholder dig mest. Så med din forudsætning er der ikke noget problem.
Du bør dog være opmærksom på, at Københavns Kommune i en hvis udstrækning har krav om bopæl på adressen.

Så hvis du kommer i en situation, hvor du ikke anvender lejligheden, bør du være opmærksom på dette og evt. overveje fremudleje.

Med venlig hilsen
Dennis Holm Pedersen
Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse