Er du BOLIGsælger?

Du kan vælge at lade BOLIGadvokaten hjælpe dig med alle led i bolighandlen – det er dog ikke alle BOLIGadvokater som påtager sig selve salgsarbejdet. De BOLIGadvokater, som er registreret som ejendomsformidlere, er vist på en liste, som du kan downloade fra denne side.

Du kan få bistand til besigtigelse af din ejendom, vurdering, forhandling af formidlingsaftale med ejendomsmægler, bistand til ”selvsalg” og i den forbindelse prisforhandlinger med en eventuel køber osv. Hvis du imidlertid kun har brug for BOLIGadvokaten i mere begrænset omfang, kan dette naturligvis også aftales.

I det følgende kan du læse mere om alt det, som medlemmerne fra Danske BOLIGadvokater kan hjælpe dig med, hvis du vil sælge din bolig.

Begynd eventuelt med et gratis formøde – telefonisk eller personligt – så kan du ganske uforpligtende få et tilbud på, hvad BOLIGadvokaten kan hjælpe dig med!

 

Hvis du har truffet beslutningen om at sælge, skal der i første omgang findes en køber.

BOLIGadvokaten rådgiver dig om fordele og ulemper ved at benytte forskellige salgskanaler, f.eks. salg gennem ejendomsmægler, ”sælg selv-metoden” – eventuelt med bistand fra en BOLIGadvokat osv.

Hvis du vælger at benytte ejendomsmægler kan BOLIGadvokaten gennemgå et udkast til formidlingsaftale med henblik på at sikre, at vilkårene er rimelige for dig som sælger. BOLIGadvokaten vil her blandt andet se på aftalens varighed, rimeligheden af den foreliggende plan for markedsføring af boligen, ejendomsmæglerens salær m.m.

BOLIGadvokaten rådgiver dig om, til hvilken pris din bolig realistisk kan sælges. I en sådan situation kan BOLIGadvokaten udnytte sit lokalkendskab, viden om tidligere ejendomshandler og de foreliggende oplysninger om den konkrete ejendoms størrelse, vedligeholdelsestilstand osv. Hvis du ønsker det, kan BOLIGadvokatens rådgivning om prisen ske på grundlag af en besigtigelse af boligen.

  • BOLIGadvokaten rådgiver dig om, med hvilke finansieringsforslag ejendommen skal udbydes.
  • BOLIGadvokaten rådgiver dig endvidere om den mest fordelagtige indfrielsesmetode for eventuelt indestående pantehæftelser, som ikke skal overtages af køberen.
  • BOLIGadvokaten informerer dig tillige om muligheden for at kurssikre din indfrielse, hvilket kan give dig sikkerhed for dit provenu ved salg af ejendommen.

Det er værd at vide, at Danske BOLIGadvokater ikke må modtage provisioner fra eksempelvis pengeinstitutter, realkreditinstitutter, pantebrevsselskaber og foridkringsselskaber. Derfor kan BOLIGadvokaten altid give dig et helt uvildigt råd om den bedste løsning.

BOLIGadvokaten klarlægger, om du i forbindelse med handlen bærer en kursrisiko.

Gennem et taleksempel kan du få overblik over de økonomiske konsekvenser af manglende kurssikring ved en ugunstig kursudvikling.

BOLIGadvokaten vejleder dig om reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., herunder om fordelene og ulemperne ved at fremlægge tilstandsrapport samt elinstallationsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring.

Såfremt du ønsker det, sørger BOLIGadvokaten for, at de nødvendige dokumenter udarbejdes eller indhentes og giver en vurdering af betydningen heraf ved salgsplanlægningen

BOLIGadvokaten vejleder dig om de pligter du har som boligsælger efter reglerne for energimærkning og energiplan efter den særlige lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger.

BOLIGadvokaten vejleder dig om reglerne om køberens fortrydelsesret efter lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

BOLIGadvokaten hjælper dig med at opfylde din loyale oplysningspligt med hensyn til din boligs forhold.

Den loyale oplysningspligt indebærer, at du som sælger altid skal fortælle alt, hvad du ved om husets tilstand for at undgå problemer senere.

BOLIGadvokaten rådgiver dig om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser af salget, herunder om eventuel avancebeskatning.

BOLIGadvokaten bistår med udarbejdelse af købsaftale eller gennemgår et udkast hertil fra mægleren eller køberen.

BOLIGadvokaten gennemgår også de mange bilag og det med småt med henblik på at sikre, at købsaftalen er udformet på en betryggende måde for dig.

BOLIGadvokaten sørger i den anledning for, at du vejledes om, at købsaftalen kan gøres betinget af advokatforbehold.

BOLIGadvokaten kan efter aftale deltage i forhandlingerne med køberen om den nærmere udformning af købsaftalen.

Når købsaftalen er indgået, er der nogle forholdsregler, som skal iagttages.

BOLIGadvokaten sikrer således, at skøde udfærdiges og ekspederes korrekt, herunder at der ikke gives endeligt skøde, før køberen har opfyldt sine forpligtelser.

BOLIGadvokaten sikrer desuden, at gældsovertagelsen m.v. ekspederes korrekt, således at du bliver frigjort for forpligtelser, der påhviler dig efter skæringsdagen.

BOLIGadvokaten medvirker i øvrigt til, at handlens ekspeditioner sker så praktisk og omkostningsbesparende som muligt.

Desuden vejleder BOLIGadvokaten dig om, hvordan det kan koordineres, hvis du både skal sælge og købe

BOLIGadvokaten sørger for at eventuelle mangelsindsigelser fra køberen bliver indledende behandlet og i øvrigt ikke bremser handlen.

Ændring af boligforholdene kan ofte være en meget god anledning til at vurdere om man har sikret sig selv og sin familie godt nok økonomisk. Mange vælger at leve “papirløst” og en del har børn fra et tidligere forhold. Dette gør det ekstra nødvendigt at få klarlagt, hvad der skal ske, hvis der indtræffer dødsfald eller alvorlig sygdom i familien.

Det er derfor en god ide at få BOLIGadvokaten til at rådgive om behovet for testamenter, samejeoverenskomster, ægtepagter m.v.

Kvalitetskontrol
Når du vælger at antage en BOLIGadvokat, skal du også kunne være sikker på, at du får en rådgivning og bistand, som svarer til det, vi lover. Danske BOLIGadvokater har derfor etableret et kontrolsystem, som skal sikre, at foreningens medlemmer lever op til de krav, du som forbruger med rette kan stille til din BOLIGadvokat.

Etik
Alle snakker om etik, men der er ikke så mange, der gør noget ved det. Alle medlemmer af Danske BOLIGadvokater har forpligtet sig til at følge de etiske retningslinier, som er udarbejdet sammen med Forbrugerrådet. Formålet med disse retningslinier er at sikre, at du som forbruger får uvildig rådgivning af høj kvalitet. Du kan finde de etiske retningslinier på denne hjemmeside.

Vil du vide mere?
Vil du vide mere om køb og salg af fast ejendom, kan du læse Boligguiden, som er udarbejdet af Forbrugerrådet og Advokatsamfundet.


Download vores tjeklister

Tjekliste til BOLIGsælger

Kan du se forskellen!

Formidlerlisten

Seneste nyt

11. oktober 2017
Elektronisk underskrift ved boligkøb nemt, hurtigt og livsfarligt
Umiddelbart kan en elektronisk underskrift på købsaftalen virke som om det kommer både køber og sælger til gode og letter papirarbejdet i forbindelse med en bolighandel, men advokat Jan Schøtt-Petersen, formand for Danske BOLIGadvokater maner til besindighed