Aftale med mægler | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Aftale med mægler

Lovgivningen indeholder  retningslinjer for de obligatoriske ydelser, som ejendomsmægler skal levere for sælger. Dette er fastlagt i ”Lov om formidling af fast ejendom” som også fastlægger, at ejendomsmægler kan tilbyde tilvalgsydelser i henhold til loven.

En certificeret BOLIGadvokat rådgiver dig om omfanget af de obligatoriske ydelser og gennemgår de af ejendomsmægler tilbudte tilvalgs- ydelser, således at det kan afklares, om samtlige tilvalgsydelser er interessante for dig som sælger, eller om der skal tilvælges yderligere punkter.

Formidlingsaftalens varighed
BOLIGadvokaten rådgiver nærmere om de kontraktlige forpligtelser i forhold til formidlingsaftalens varighed, herunder hvilke muligheder, der er for forlængelse.

Der orienteres også om mulighederne for opsigelse af formidlings- aftalen og vilkårene for en opsigelse.

I forbindelse med formidlingsaftalens varighed rådgives du også om dine forpligtelser i forhold til aftalen, og i hvilke situationer ejendomsmægler kan påberåbe sig misligholdelse og hvilke konsekvenser det måtte have for dig.

Vederlag
BOLIGadvokaten gennemgår ejendomsmæglers vederlag og giver dig rådgivning omkring det samlede honorar i forhold til de aftalte ydelser.

Såfremt der er indgået særlige incitamentsaftaler, vil BOLIGadvokaten eksemplificere disse aftaler samt orientere om fordele og ulemper herunder foretage beregning af ejendomsmæglerens samlede vederlag efter udbetalt bonus.

Tilbud fra flere mæglere
Såfremt du har indhentet tilbud fra flere mæglere, vil BOLIGadvokaten sammenligne mæglernes tilbud og drøfte disse med dig, så du bedre kan tage stilling til valg af ejendomsmægler.

Download tjeklisten, så du er forberedt.

 

Lov om formidling af fast ejendom indeholder retningslinjer for obligatoriske ydelser, som ejendomsmægler skal levere for sælger. Derudover kan ejendomsmægler tilbyde tilvalgsydelser i henhold til loven. En certificeret BOLIGadvokat rådgiver dig om omfanget af de obligatoriske ydelser og gennemgår de af ejendomsmægler tilbudte tilvalgsydelser således, at det kan afklares, om samtlige tilvalgsydelser er interessante for dig.

En certificeret BOLIGadvokat rådgiver nærmere om de kontraktlige forpligtelser i forhold til formidlingsaftalens varighed, herunder hvilke muligheder der er for forlængelse. Der orienteres også om mulighederne for opsigelse af formidlingsaftalen og vilkårene herfor. I forbindelse med formidlingsaftalens varighed rådgives også om dine forpligtelser i forhold til aftalen, og i hvilke situationer ejendomsmægler kan påberåbe sig misligholdelse og følgerne af en sådan misligholdelse.

En certificeret BOLIGadvokat gennemgår ejendomsmæglers vederlag og foretager rådgivning omkring det samlede honorar i forhold til de aftalte ydelser. Såfremt der er indgået særlige incitamentsaftaler, vil BOLIGadvokaten eksemplificere disse aftaler samt orientere om fordele og ulemper herunder foretage beregning af ejendomsmæglerens samlede vederlag efter udbetalt bonus.

En certificeret BOLIGadvokat kan endvidere rådgive omkring sælgers ansvar i forbindelse med salg af fast ejendom, herunder om sælgers forpligtelse til loyalt at oplyse om kendte forhold om ejendommen. Mulighederne for fraskrivelse af sælgers 10-årige ansvar i henhold til lov om omsætning af fast ejendom ved udarbejdelse af tilstandsrapport samt el-installationsrapport, indhentelse af forsikringstilbud og tilbud om betaling af 50 % af præmien vil der også blive rådgivet omkring.

I forbindelse med rådgivning omkring sælgers mulighed for fraskrivelse af 10-årigt mangelsansvar vil der også blive rådgivet om sælgers rettigheder i forhold til bestilling af byggeteknisk gennemgang af ejendommen i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapport og el-installationsrapport.

En certificeret BOLIGadvokat vil endvidere rådgive omkring lov om fremme af energibesparelse af bygninger herunder sælgers levering af energimærkning. I rådgivningen vil tillige indgå muligheden for genbrug af allerede eksisterende energimærkerapport.

De af ejendomsmæglers opstillede individuelle vilkår for formidlingsaftalen vil blive nøje gennemgået af en certificeret BOLIGadvokat, der vil rådgive omkring de enkelte forhold i forhold til sælgers udbytte og forpligtelser.

Ejendomsmæglers oplæg til markedsføring og medieplan for salg af ejendommen, herunder vederlaget for dette, vil blive gennemgået i forhold til afklaring om mediepakkens omfang samt afklaring af værdien for sælger af det tilbudte.

Formidlingsaftalens eventuelle vilkår om berigtigelse af handlen vil blive gennemgået af en certificeret BOLIGadvokat herunder oplysninger om, hvorvidt omkostningerne til berigtigelsen afholdes af køber eller sælger og fordele/ulemper forbundet med ejendomsmæglers oplæg herom. Såfremt formidlingsaftalen lægger op til, at ejendomsmægler berigtiger handlen, rådgives der om muligheden for at lade BOLIGadvokaten foretage berigtigelsen af handlen i form af tinglysning af skødet og udarbejdelse af refusionsopgørelsen i stedet for ejendomsmægler.

Såfremt du har indhentet tilbud fra flere mæglere, vil der i rådgivningen indgå en sammenligning af mæglernes tilbud og en drøftelse af disse med henblik på at du bedre kan tage stilling til valg af ejendomsmægler.