Forbrugerbeskyttelse ved projektsalg | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Op mod 15% af køberne skal slås for det de har betalt for, når de køber projektbolig

Danske BOLIGadvokater vil øge forbrugerbeskyttelsen og udarbejde nye retningslinjer for køb af projektboliger – alt for mange brænder nallerne på projektsalg.

Projektsalget er i vækst, i 2014 blev der handlet 1206 boliger som projektsalg, i 2016 var tallet steget til 2259, og alene i første halvår af 2017 er der handlet 1335 boliger som projektsalg. Faktisk var lidt mere end hver 20. bolig, som blev solgt i København i maj/juni – projektsalg.

Danske BOLIGadvokater vurderer, at omkring 15 ud af 100 købere oplever, at deres bolig ikke står færdig på den aftalte overtagelsesdag. I grelle eksempler mangler hele rum – toilet eller køkken, i andre situationer er der ikke malet færdig eller boligen er fyldt med byggesjusk.

De køber katten i sækken

Ved projektsalg ser køber ofte kun en tom byggegrund, nogle tegninger og billeder på glittet papir, før der skal skrives under på købsaftalen. Køber er derfor nødt til at tro på, at projektudbyderen kan og vil levere varen.

”I ca. 10-15% af handlerne får køberne ikke det, de har forventet, og der er ofte alvorlige mangler” fortæller advokat Jan Schøtt-Petersen og forklarer, at det er netop disse situationer, Danske Boligadvokater ønsker at undgå.

”Vi arbejder på at indlede et samarbejde med Danske Arkitektvirksomheder og Forbrugerrådet for at ændre på retningslinjerne for projektsalg, således at projektkøbere ikke risikerer at komme i klemme på samme måde som i dag” lyder det fra Jan Schøtt-Petersen.

Danske Boligadvokater foreslår bl.a., at en del af købesummen først falder, når projektudbyderen har opfyldt handelen 100%.

Danske BOLIGadvokaters 6-punkts tjekliste ved projektsalg:

  • Husk at selv om du har underskrevet købsaftalen og betalt et mindre depositum, har du kun reserveret boligen. Først når bygherren har underskrevet er købet endeligt.
  • Du skal sikre dig, at du har mulighed for, at tilbageholde noget af købesummen, hvis der er fejl og mangler på overtagelsesdagen.
  • Du skal sikre dig, at du har krav på dagbod, hvis byggeriet bliver forsinket, således at du ikke kommer til at stå med unødvendige dobbeltudgifter til midlertidig bolig, ekstra flytteomkostninger og opbevaring af indbo
  • Undersøg hvem der bygger? Hvad er deres erfaringer – er der et moderselskab bag, der evt. kan overtage ansvaret for din kommende bolig, hvis sælgers selskab går konkurs?
  • Få uafhængig rådgivning og hjælp til at gennemgå din købsaftale. En certificeret BOLIGadvokat er specialist i bolighandel og projektsalg.
  • Få bistand fra en professionel byggerådgiver ved afleveringen af boligen samt ved eftersyn 1 og 5 år efter overtagelsen – hvor bygherren er forpligtet til, at udbedre eventuelle fejl og mangler.

TILBAGE