Ejerskifteforsikring tegnet hos Husejernes Forsikring og Gable Insurance | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Ejerskifteforsikring tegnet hos Husejernes Forsikring og Gable Insurance

Finanstilsynet udsendte den 12 oktober 2016 en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at myndighederne i Lichtenstein har taget forsikringsselskabet Gable Insurance under administration, og at de har indsat PWC PricewaterhouseCoopers i Zürich til at varetage forsikringstagernes interesser.

FINANSTILSYNETS PRESSEMEDDELELSE KAN LÆSES HER.

Finanstilsynet har den 16 november meddelt at PWC har indgivet anmodning om insolvensbehandling af Gable Insurance. De konkrete økonomiske konsekvenser for forsikringskunder er på nuværende tidspunkt uafklarede.

FINANSTILSYNETS MEDDELELSE KAN LÆSES HER.

Gable Insurance har solgt ejerskifteforsikringer på det danske marked gennem Husejernes Forsikringsagentur.

Kunderne i Gable Insurance er ikke dækket af Garantifonden for skadesforsikring, fordi forsikringsselskabet  er under tilsyn af myndighederne i Lichtenstein. Husejernes Forsikring oplyste i 2014, på foranledning af Finanstilsynet, at Gable Insurance har indgået en genforsikringsaftale til sikring forsikringstagerne.

Danske BOLIGadvokater har ikke kendskab til Gable Insurance finansielle stilling.

Danske BOLIGadvokater og Finanstilsynet anbefaler forsikringstagere med skader, at holde skriftlig kontakt med Husejernes Forsikring og at dokumentere skaderne så godt som muligt og anmelde dem til Husejernes Forsikringsagentur samt sikre skriftlige dokumentation af anmeldelsen.

ANMELDELSE KAN FORETAGES HER.
Forsikringstagere med behov for juridisk bistand er naturligvis velkommen til at kontakte medlemmer af Danske BOLIGadvokater.


TILBAGE