Rådgiverportalen

Hvad bruges oplysningerne til?

De almindelige personoplysninger, som du indtaster i formularen, anvendes og opbevares alene til brug for etablering af kontakt til en lokal BOLIGadvokat.

Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven og dansk ret i øvrigt.

Dine indtastede oplysninger sendes automatisk til det medlem af Danske BOLIGadvokater, som ud fra en anonymiseret mail om sagen giver besked om at ville tage kontakt til dig. Kun i de tilfælde, hvor sagen ikke kan videregives automatisk, sendes oplysningerne til Danske BOLIGadvokaters sekretariat eller en af foreningens bestyrelse udpeget BOLIGadvokat, der i disse situationer sørger for at etablere kontakt til en lokal BOLIGadvokat, som herefter får tilsendt de af dig indtastede oplysninger.

Foreningen Danske BOLIGadvokater har adgang til at udarbejde statistik over henvendelser, men i fuldkommen anonymiseret form.

Videregivelse af personoplysninger til tredjemand
Danske BOLIGadvokater videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Kontaktinformationer
Hvis du har spørgsmål til brugen af dine data, kan du altid rette henvendelse til os på:
mail@danskeboligadvokater.dk

Opbevaring af personoplysninger
Vi behandler dine oplysninger fortroligt jf. også ovenstående. Alle oplysninger samles i en MySQL database, der er låst og sikret mod udefrakommende, så andre ikke kan få adgang til data. Databasen er hostet hos Netsite, en ekstern leverandør indenfor EU/EØS, og samarbejdet med leverandøren er omfattet af en skriftlig databehandleraftale. Vi kontrollerer, at anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed.

Periode for opbevaring af personoplysninger
Indtastede oplysninger slettes automatisk efter 7 dage

Dine rettigheder
I forbindelse med Danske BOLIGadvokaters behandling af dine personoplysninger har du følgende rettigheder:

  • Ret til indsigt i, hvilke personoplysninger Danske BOLIGadvokater behandler om dig. Vi vil normalt besvare din anmodning herom indenfor 10 arbejdsdage eller maksimalt 1 måned ved større eller mere komplicerede anmodninger
  • Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger
  • Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante
  • Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling
  • Ret til at klage til Datatilsynet (se kontaktoplysninger på https://www.datatilsynet.dk/)