Vores datter på lejekontrakten – SU | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Vores datter på lejekontrakten – SU

04.02.2016 14:04:07

 

Spørgsmål:

Min mand og jeg bor til leje x. Vi har en datter på 18 år som går i gynnasiet, vi er lige blevet bekendt med at der er trådt en ny lovgivning i kraft omkring hjemmeboende studerende og deres SU, Hvis man får skrevet sit 18 årig barn på sin lejekontrakt vil den studerende lovligt kunne modtage 5000,- kr om måneden (som en udeboende studerende). Vi har vedhæftet linket angående denne lov.

http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/ny-finte-kan-seksdoble-suen-helt-lovligt/5916486

Vi har kontaktet x, og de siger at det kan vi ikke, de kan ikke ændre vores kontrakt og skrive vores datter på da der kun kan stå 2 lejere på kontrakten, er dette korrekt ?

Svar:

Kære spørger

Reglerne om bopæl og SU satser er beskrevet på http://www.su.dk/su/om-su-til-ungdomsuddannelser-gymnasium-hhx-mv/bopael-og-su-satser/  .

Når du er tilmeldt samme adresse som den ene eller begge dine forældre i folkeregisteret, betragtes du som hjemmeboende. Du kan dog undtagelsesvis og efter ansøgning betragtes som udeboende, når:

1. Det er dine forældre, som er tilmeldt din folkeregisteradresse, og du af den grund har samme folkeregisteradresse, som den ene eller begge dine forældre. Det gælder, hvis du står alene på lejekontrakt, andelsbevis eller skøde, hæfter selvstændigt og har fuld råderet over hele den bolig, som I bor i sammen, og du i øvrigt har retlige forpligtelser til boligen på adressen i forhold til tredjemand.

2. Du og den ene eller begge dine forældre har hver jeres lejekontrakt til selvstændige dele af boligen på adressen, og hæfter selvstændigt overfor tredjemand.

3. Du og den ene eller begge dine forældre deler adresse som følge af lige sameje, således at du ejer en lige så stor eller større andel, som den ene eller begge dine forældre. Dine forældre må således ikke eje en større andel af boligen, end dig. Når vi ser på, hvor stor en andel du ejer af boligen, tæller din eventuelle ægtefælles/partners andel, som din andel. Der kan eksempelvis være tale om, at du og din mor hver ejer 50% af boligen, eller der kan være tale om, at du ejer 40%, din far ejer 30% og din bror ejer 30%.

Man kan ikke kræve, at en udlejer indskriver barnet på lejekontrakten, hvilket ifølge ordlyden også ville indebære, at denne skulle ændres til at omfatte selvstændige dele af boligen.

Med venlig hilsen

Anders Welding
Dansk BOLIGadvokat, Amager


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse