Voksne børn fremgå af lejekontrakten | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Voksne børn fremgå af lejekontrakten

01.05.2020 10:26:10

 

Spørgsmål:
Jeg vil gerne købe hus, men min datter vil gerne blive boende i den lejebolig, vi bor i nu.

Er det ene og alene op til udlejers bestemmelser, om hun kan skrives på eller ej?

Eller ligger der i lovhjemlen en bestemmelse der siger, at hvis hun bor på adressen, så kan hun også skrives på lejekontrakten?

For jeg kan levende forestille mig, at udlejer vil benytte enhver chance for at kræve indskud m.v. ind igen.

Svar:

Kære Spørger

Der findes ingen lovbestemmelse om, at børn kan blive “skrevet på” lejekontrakten. Det klare udgangspunkt er, at et barn ikke har ret til at fortsætte lejeforholdet ved deres forældres flytning. Det vil således være udlejer, der alene bestemmer, om barnet kan overtage lejemålet, og i så fald vil der i udgangspunktet være tale om et helt nyt lejeforhold med den virkning, at der blandt andet kan kræves nyt depositum af udlejer m.m.

I særlige tilfælde kan et barn have lov til at fortsætte lejeforholdet ved lejerens (forælderens) fraflytning. Det vil være tilfældet, hvis forælder og barn har haft en fælles husstand – i lejelovens forstand – i mere end 2 år, og barnet og forælderen “ophæver samlivet”. Det klare udgangspunkt er dog, at hjemmeboende børn, som bliver voksne, mens de bor sammen med forældrene, ikke er omfattet af denne bestemmelse, da det er en helt naturlig udvikling i barnets opvækst, at barnet skilles fra forældrene, når det når en vis alder. Derfor vil betingelsen om at “ophæve samlivet” som regel ikke at være opfyldt.

Anderledes KAN det være, hvis forældre og børn har levet sammen i mange af barnets voksne leveår. Det er dog en helt konkret vurdering, som i sidste beror på Boligrettens afgørelse, og det klare udgangspunkt er altså, at et barn ikke kan fortsætte lejeforholdet ved lejerens/forælderens flytning.”

Med venlig hilsen / Best regards

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, København


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse