Varmeaflæsning | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Varmeaflæsning

30.05.2017 13:12:05

 

Spørgsmål:

Jeg har solgt andelslejlighed maj 2016 i den forbindelse blev der lavet en officiel aflæsning af x. Varmeregnskab går fra maj til juni og derfor helt afsluttet juni  2016.

Jeg har kontaktet administrator med henblik på udbetaling af tilbageholdte penge i salgssummen samt for at få varmeregnskabet men her 3 måneder kan jeg stadig ikke få et svar.

Jeg har kontaktet x og de har afleveret regnskabet for perioden efter sommer 2016. De har bekræftet at jeg har tilgodehavende.

Hvordan gør jeg krav på disse penge når administrator ikke hjælper?

Svar:

Kære spørger

Ved mit svar lægger jeg til grund, at du har et tilgodehavende vedrørende varmeregnskabet 2015/2016, som sluttede med udgangen af maj 2016. Tilgodehavendet kan enten bestå i tilbageholdte, endnu ikke afregnede penge i forbindelse med salget og/eller et tilgodehavende vedrørende varmeforbruget, som ikke afregnes over for køberen af lejligheden.

Hvis administrator ikke svarer dig, vil jeg anbefale dig at kontakte foreningens bestyrelse og kræve, at bestyrelsen tager affære. Har du ej heller succes med dette, er der kun én vej tilbage, og det er at anlægge en retssag mod foreningen, hvor du gør krav om udbetaling af dit tilgodehavende. Rent praktisk under sådan en sag må du gøre krav om betaling af det beløb, som du mener at have til gode samtidig med, at du må fremsætte en processuelt opfordring til foreningen om at fremlægge det omtvistede varmeregnskab.

Med venlig hilsen / Best regards

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, København


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse