Vandskader – bestyrelsen vil ikke udbedre | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Vandskader – bestyrelsen vil ikke udbedre

13.06.2017 11:21:53

 

Spørgsmål:

Vi bor i en ejerlejlighed i en bygning fra sidst i 1800-tallet. Vi har inde for de sidste tre år oplevet to store vandskader på grund af defekte udluftningspotter på loftet over vores lejlighed.

Vi er ved at få udbedret skaderne og har været genhuset i en periode. Vi er selvfølgelig trætte af det og har anmodet bestyrelsen om at se på bygningens rørsystem. Der har været mange større vandskader i bygningen de sidste syv år, hvor vi har boet der.

Rørene anslås at være cirka 50 år gamle, og bestyrelsen lovede i første omgang, at de ville få et ingeniørfirma til at lave forskellige planer for, hvordan problemets omfang kan klarlægges. De planer har de fået lavet, men nu trækker de i land og mener, at rørene “da ser fine og tykke ud”.

Nu er vi selvfølgelig bange for, at vi inden for de næste år skal stå med endnu en større vandskade, fordi bestyrelsen ikke vil få klarlagt og udbedret de svagheder, systemet har.

Mit spørgsmål går på to ting: Kan vi på nogen måde “tvinge” dem til at gøre noget ved problemet? Og hvis/når vi så står med en større vandskade igen, der skyldes bestyrelsens manglende opfølgning på det svage system, kan vi så lægge sag an med henblik på at få en eller anden kompensation for det umenneskelige stress og pres, man som børnefamilie står i med en vandskade?

 

Svar:

Kære spørger

Det er foreningens vedtægter, der regulerer forholdet mellem ejerforeningen og medlemmerne. I normalvedtægten for ejerforeninger fra 2004 er reglerne om ejerforeningens pligt til at vedligeholde ejendommen anført i § 15, men de fleste ejerforeninger har særlige vedtægter, der i givet fald regulerer forholdet.

Det er normalt foreningens pligt at vedligeholde hovedejendommen, herunder de fælles installationer.

Du oplyser på den ene side, at installationerne er mangelfulde og til stadighed giver jer gener, mens bestyrelsen på den anden side oplyser, at de intet fejler. Så vidt jeg læser dit spørgsmål er forholdet på bestyrelsens foranledning undersøgt af et ingeniørfirma.

Hvis I alligevel mener, at der er behov for særlig vedligeholdelse, er I nok nødt til selv at en sagkyndig til at gennemgå installationerne, og hvis det viser sig, at der er behov for at iværksætte tiltag, må I fremsætte krav om det overfor bestyrelsen. I så fald vil jeg anbefale jer at få hjælp via advokat, der efter omstændighederne kan hjælpe jer med en tvangsmæssig løsning.

Hvis skaden sker igen, kan I ikke kræve kompensation, men kun erstatning for jeres økonomiske tab.

Med venlig hilsen
Anders Welding
Dansk BOLIGadvokat, Amager


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse