Vandskade | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Vandskade

13.08.2020 07:28:13

 

Spørgsmål:

Hej Danske BOLIGadvokater

Jeg skriver på vegne af mine forældre, der har en ejerlejlighed.

De har igennem de sidste par år haft vand, som er fosset ned fra overboens badeværelse. Det skyldes at badeværelsets afløb ikke er blevet renset. Der har været vvs-folk, som har sagt, at afløbet skal renses løbende.

Sidste år fik mine forældre så en vandskade på deres altan, som har bredt sig ind i deres stue ad flere omgange.

Oprindeligt er lejlighederne bygget med åbne altaner som har et afløb til vand.

Ejerne i hele ejendommen har selv fået inddækket altanerne. Et vindue på overboens altan er faldet ud. De har lagt gulvbrædder på altanen og stoppet afløbet til. Det vand, som har samlet sig, er ikke blevet tørt op, så det er løbet ned til mine forældre. Ved alle tilfælde af vand er overboen blevet kontaktet. Endvidere er skaderne blevet anmeldt ejendommens forsikring, som henviser til, at det er ejeren, som skal dække.

Ejendommens bestyrelse har været på sagen – ejendommens advokat har skrevet til overboen, men ikke fuldt op. Der er ikke sket noget i sagen, og overboen virker til at være ligeglad. Det er uklart om overboen har meldt det til en forsikring – der har ikke været nogen og se på skaden.

Vi har overvejet at få udbedret skaden på altan og i stue for egen regning, men kan ikke være sikre på, om der kommer mere vand ned. Overboen har ikke inddækket sin altan og har vist stadigvæk gulvbrædder henover afløbet.

Vi føler os lidt magtesløse – har I et godt råd til hvad der kan gøres?

Svar:

Kære Spørger

Ud fra din beskrivelse, så er det klart overboens ansvar – både for så vidt angår de skete skader, men også fordi det lyder til, at overboen ikke iagttager sin tabsbegrænsningspligt.

For så vidt angår badeværelset, så bør I “skubbe på” overfor bestyrelsen i ejerforeningen, da der er risiko for at bygningen lider skade. Bestyrelsen i ejerforeningen har, hvis behørigt varslet, ret til at gå ind i overboens lejlighed og konstatere årsagen til skaden og afhjælpe.

I kan godt bekoste en udbedring af skaderne, men som du selv er inde på, vil dette ikke afhjælpe problemet. Dertil kommer at det med stor sandsynlighed vil kræve en retssag mod overboen, såfremt i vil kræve betaling af jeres udgifter til udbedring fra dem.

I bør snarest muligt aftale møde med en BOLIGadvokat, så I sammen kan gennemgå det materiale og den dokumentation, I har på sagen, og dermed sammen kan lægge en plan for det videre forløb.

Med venlig hilsen

Rasmus Lindsten
Dansk BOLIGadvokat, Nykøbing Falster


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse