Vandrør tilstoppet | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Vandrør tilstoppet

13.12.2018 13:31:33

 

Spørgsmål:

Hvem skal betale en vvs mand for at udbedre stoppede vandrør i min andelsbolig? Problemet opstod efter at vandet havde været afbrudt af en af de andre andelshavere i bygningen i forbindelse med installation af nyt køkken.

Svar:

Kære Spørger,

Svaret på spørgsmålet afhænger af, om tilstopningen hos dig kan dokumenteres at være en direkte konsekvens af, at der er udført mangelfuldt arbejde hos den anden andelshaver. Under forudsætning af, at dette er tilfældet, vil det være vedkommende andelshaver og eventuelt dennes VVS´er, der skal bekoste udbedringen.

Såfremt det ikke kan dokumenteres, at problemet hidrører fra det arbejde, der er udført hos anden andelshaver, er det herefter et spørgsmål om, hvem der i henhold til vedtægterne har vedligeholdelsespligten for den pågældende problemstilling. Sædvanligvis vil det være sådan, at det er andelshaveren der har vedligeholdelsespligten for de vandrette vandrør i andelen, mens foreningen har vedligeholdelsespligten for de lodrette vandrør (stigstrengene).

Som det følger af ovenstående, er det på det foreliggende grundlag ikke muligt at konkludere, hvem der i sidste ende vil skulle betale for afhjælpningen af problemet. Den praktiske fremgangsmåde bør være, at du kontakter foreningen, således at denne kan tage initiativ til at få problemstillingen afdækket nærmere.

Rasmus H. E. Agathon
Danske Boligadvokater, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse