Valg af autoriseret i forbindelse med skjulte fejl i andelsbolig | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Valg af autoriseret i forbindelse med skjulte fejl i andelsbolig

29.02.2024 12:08:30

 

Spørgsmål

 

Kære BOLIGadvokat.

 

Jeg er for nylig blevet ejer af en andelsbolig i Valby og skulle i den forbindelse melde fejl og mangler ind indenfor 14 dage. Dette er gjort.

I den forbindelse har en vurderingsmand vurderet, at der er nogle forhold som skal udbedres. Derudover fandt vi ud af i forbindelse med renovering af loft i køkken og på badeværelset, at el installationen til spots i begge rum er ulovligt installeret. Vi fandt ud af at ledningerne og spots ikke er godkendt til hinanden, hvorfor enten det ene eller det andet skal udskiftes. Dette er blevet vurderet af foreningens el installatør og af en ekstern el installatør, som har vurderet at det vil koste 11.500kr. at udbedre. Vi har også fået at vide, at det skal udbedres, da der er brandfare. Det skal siges, at vi i forbindelse med køb af lejligheden har betalt for dette som en forbedring.

Sælger er egentlig gået med til prisen, men vil gerne selv stå for at udbedre det. Mit spørgsmål er derfor: hvem har retten til at bestemme, hvem den autoriserede skal være i sådan en sag? Vi mener jo det er os, da vi ejer lejligheden og bor i lejligheden. Vi kan ikke se det rationelle i, at en udefrakommende skal bestemme over os og vores lejlighed samt koordinere arbejdet. Derudover har vi jo som sagt betalt for el installationen som en forbedring, hvorfor vi i vores optik bare bør få disse penge udbetalt så en autoriseret efter vores valg kan komme og udbedre det hurtigst muligt.
Svar

 

Kære spørger.

For andelsboliger gælder en lovhjemlet maksimalprisregel. Denne indebærer, at en andelsbolig ikke må sælges til et højere beløb end den beregnede maksimalpris. I så fald der handles til maksimalprisen, og der efterfølgende viser sig mangler ved boligen, kan køber kræve et beløb svarende til overprisen tilbagebetalt.

Hvis der er handlet til mindre en maksimalprisen, kan der i stedet kræves betaling i form af erstatning eller forholdsmæssigt afslag, såfremt betingelserne er tilstede. Der kan altså forekomme situationer, hvor sælger ikke kan kræves at betale for udbedring af manglerne, hvis der er handlet til mindre end maksimalprisen.

Det er ikke muligt for mig at bedømme uden nærmere konkret kendskab til sagen, om krav kan fremsættes som overpriskrav, erstatningskrav eller afslagskrav og dermed ikke nærmere konkludere, hvilke rettigheder og pligter der kan pålægges og kræves.

Dog kan jeg oplyse, at hvis sælger tilbyder at betale for udbedring, og I tager imod dette, vil sælger almindeligvis også være berettiget at pege på håndværker/vælge tilbud.

Med venlig hilsen
Cecilia Nakskov Veistrup
Advokat (L)


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse