Ulovligt gulvafløb | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Ulovligt gulvafløb

22.11.2017 12:56:20

 

Spørgsmål:

Vi har købt en andelsbolig i Charlottenlund. Lige efter overtagelsen viser det sig, at der er et ulovligt, gammelt gulvafløb, som ikke er skiftet i forbindelse med renovering udført af den forrige ejer. Manglen er blevet påtalt indenfor klagefristen (14 dage). Udbedring koster ca. 30.000 kr. Boligen kosten 1.6 mill. Sælgers advokat anfører, at det er under bagatelgræsen, ligesom sælger ikke har noget ansvar, idet han ikke kendte til det ulovlige forhold. Er dette korrekt?

Svar:

Kære spørger

Spørgsmålet rejser en del overvejelser f.eks. :

Er der tale om en installation, der fuldt ud er omfattet af det solgte, som sælger kan være ansvarlig for –  eller er der mere tale om en installation, der er underlagt Foreningens vedligeholdelse?

Ville Foreningens bestyrelse have værdi sat andelen anderledes, hvis den havde vidst noget om manglen?

Sælgers advokat har ret i udgangspunktet, men efter min mening kan der være tale om en helt essentiel del af boligen, som skal fungere, og dermed kan også relativt mindre afhjælpningsbeløb – set i forhold til købesummen – komme på tale at drøfte, selv om ca. 2 % ligger under det niveau, der normalt plejer at blive ydet et afslag for.

Tal med jeres boligadvokat, om det kan betale sig at gøre mere ved problemet.

Med venlig hilsen/Kind regards

Erik Turley, advokat (H)
Dansk BOLIGadvokat, Hillerød


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse