Ulovligt etableret dræn – hvor ligger ansvaret? | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Ulovligt etableret dræn – hvor ligger ansvaret?

09.03.2023 11:53:55

 

Spørgsmål:

Kære BOLIGadvokat

Jeg har fundet ud af, at det dræn, der er etableret på forsiden af mit hus, ikke er lavet af en autoriseret og ikke er lavet efter gældende og lovpligtige forskrifter.

Hvem går jeg til i sådan et tilfælde?

Dette er ikke oplyst i tilstandsrapport, selvom sælger har oplyst, at der er dræn.

Kan jeg i sådan tilfælde få erstatning, enten fra ejerskifteforsikring, firmaet, der har lavet tilstandsrapport eller skal sælger holdes ansvarlig?

Svar:

Kære Spørger

Ejerskifteforsikringen dækker i udgangspunktet kun fysiske mangler ved bygningerne. Drænet er således ikke omfattet af ejerskifteforsikringens dækningområde.

Det er slet ikke sikkert, at du kan opnå kompensation. Det afhænger helt af de konkrete forhold. Der kan være mulighed for at opnå et afslag i købesummen, men det vil kræve, at udbedringsomkostninger ikke er bagatelagtige i forhold til den samlede købesum for huset. Her taler vi typisk omkring 5%.

Der kan også være mulighed for at opnå erstatning af sælgeren. Det vil i givet fald kræve, at sælgeren selv har lagt drænet, eller at sælgeren var bevidst om, at drænet var udført af uautoriserede eller i strid med relevante byggeforskrifter. Hvis drænet er lagt af en professionel, vil det også være muligt at rette kravet med denne.

Angående et eventuelt erstatningsansvar både over for sælger og en professionel, der har lagt drænet, gælder, at et erstatningskrav kan være forældet. Forældelse indtræder absolut efter 10 år. I forhold til sælger regnes forældelsesfristen fra købstidspunktet, og i forhold til en professionel, der har lagt drænet, regnes fristen fra arbejdets afslutning.

Den byggesagkyndige, der har lavet tilstandsrapporten, har intet ansvar i en sådan sag

Med venlig hilsen

Henrik Palmkvist

Dansk BOLIGadvokat, København Ø


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse