Ukorrekt registrering i BBR | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Ukorrekt registrering i BBR

28.02.2023 14:27:25

 

Spørgsmål:

Kære BOLIGadvokat

Hvem har ansvaret for ukorrekt registrering i BBR?

Jeg bor i andelsbolig og fik ingen varmecheck i august 2022 pga. ukorrekt registrering.

Foreningen har naturgasfyr i fælleshuset, men ingen individuelle fyr i boligerne.

Varmen fungerer som centralvarme, der så forgrener sig ud til hver enkelt bolig (tæt/lav).

Vi udskiftede oliefyret i 1991 og gik over til naturgas. Det har været noteret i BBR i over 30 år, men kun ud for fælleshuset ikke ud for hver bolig.

Det betød at andelshaverne gik glib af varmechecken, da det blev opfattet som ukorrekt registrering.

Den daværende bestyrelse har givet Kommunen besked, men Kom. har ikke registreret det ud for hver enkelt bolig. Hvem har ansvaret?

Det var helt andre tider dengang. Ingen Internet, ingen selvbetjening og i en Kom. der er nedlagt. Der findes ingen kvittering. Al opdatering i BBR går gennem Kom.

I BBR-loven står der, at det “påhviler kommunalbestyrelsen at føre kontrol med ejeres indberetninger….og aktivt sørge for at ajourføre data.” Gør de det?

Svar:

Kære Spørger

Ejeren har ansvaret for korrekt registrering i BBR-registret, dvs. at ansvaret påhviler andelsboligforeningen.

Det er min opfattelse, at bygningens varmeanlæg ikke skal være anført ud for hver bolig. Det skal alene være anført ud for oplysningerne om bygningen.

I BBR-registret ses hver bygning på den pågældende ejendommen listet op en ad gangen. Her vil fremgå en række oplysninger om ejendommen, og til sidst vil det under energioplysninger fremgå, hvilken varmeinstallation der er. Her skal det være anført, at der er gasfyr, og så ligger der implicit heri, at dette varmer boligerne i den pågældende bygning op.

Med venlig hilsen

Henrik Palmkvist

Dansk BOLIGadvokat, København Ø


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse