Udskiftning af forretningsvinduer i ejerforening | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Udskiftning af forretningsvinduer i ejerforening

12.02.2019 14:49:33

 

Spørgsmål:

Udskiftning af forretningsvinduer i ejerforening med 5 ejere. I ejendommen har de enkelte ejere indtil nu udskiftet vinduer og døre (med termoglas) for egen regning. Spørgsmålet er nu, om de to forretninger i gadeplan, kan kræve deres vinduer udskiftet til thermoglas samt udskiftning af vinduesrammerne, hvis de gamle ikke kan bære det nye glas? Kan ejerforeningen nægte dette med henvisning til gældende praksis om at de enkelte ejere selv har betalt. Skal en sådan flertalsbeslutning om nægtelse af udskiftning tinglyses?

Svar:

Kære spørger

Det er vedtægternes ordlyd, der er afgørende for, hvem der skal afholde udgifterne til udskiftning af vinduerne i forretningerne.

Såfremt sådanne udgifter ifølge vedtægterne skal afholdes af foreningen, kan I kun ændre herpå ved at ændre vedtægterne. Bemærk, at vedtægter som oftest ikke kan ændres ved simpelt flertal blandt foreningens medlemmer. Der kræves som regel et kvalificeret flertal. Disse afstemningsregler vil med al sandsynlighed fremgå af vedtægterne.

En eventuel ændring af vedtægterne skal tinglyses for at sikre retten mod erhververe og kreditorer, men selv uden tinglysning, vil de ændrede regler gælde for de nuværende ejerlejlighedsejere.

Med venlig hilsen / Best regards

Henrik Palmkvist
Danske Boligadvokater, København


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse