Udlejning af værelse | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Udlejning af værelse

11.06.2019 11:12:51

 

Spørgsmål:

Kære Boligejer,

Jeg står i den situation, at jeg skal udleje et møbleret værelse i en ejerlejlighed i X-by, som jeg deler med 5 andre. Jeg har haft værelset udlejet i 6 måneder nu under min praktik i udlandet og skal have fremlejet den endnu engang i 6 måneder, da jeg skal på udvekslingsophold ifb. med studiet.

Jeg satte huslejen til 3500kr. (500kr. højere for slid og min egen økonomi), og min fremlejer har efterspurgt, om jeg vil sætte huslejen ned ifb. med den næste lejekontrakt, fordi hun har fundet ud af, at hun giver mere end mine bofæller i samme lejlighed.

Jeg vil gerne være sikker på, at jeg har fulgt lovens rammer for, hvor højt jeg har sat huslejen.  Vi er en så lille ejerforening, at vi ikke har udregninger for andelskronen, som jeg havde tænkt at benytte mig af i beregning af prissættelse af lejen.

Hvad er jeres vurdering?

Svar:

Kære spørger

Det er desværre ikke muligt at oplyse, hvilken leje værelset og de øvrige værelser i lejligheden, som udlejes, kan bære. Dette beror på en konkret vurdering af det lejede og beskaffenheden heraf samt omfanget og beskaffenheden af fællesfaciliteter. En vurdering vil i øvrigt kræve en besigtigelse af det lejede, fællesfaciliteter og ejendommen i øvrigt.

Hvis lejeren er utilfreds med lejerens størrelse, kan lejeren anmode Huslejenævnet i København om at tage stilling til lovligheden af den opkrævede leje, som skal svare til det lejedes værdi. Finder nævnet, at den aftalte leje væsentlig overstiger det lejedes værdi, kan nævnet nedsætte lejen. Det gælder ikke blot for den konkrete lejer, men også de øvrige lejere i lejligheden (hvis de klager til Huslejenævnet).

Jeg kan dog oplyse dig, at der ikke er noget til hinder for, at du fastsætter en højere leje for lejeren end for de øvrige værelser i lejligheden, selv om der vil være tale om forskelsbehandling. Lejen må blot ikke overstige det lejedes værdi.

Det er min erfaring, at Huslejenævnet i København som udgangspunkt godkender en værelsesleje på kr. 3.000 pr. måned, men også højere, hvis værelset er særligt stort, og/eller der er særlig gode fællesfaciliteter m.m.
Henrik Palmkvist

Danske Boligadvokater, København


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse