Udlejning af ideel anpart | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Udlejning af ideel anpart

26.06.2018 10:10:14

 

Spørgsmål:

Hej DB Vi har et spørgsmål der haster. Vi ejer en ideel anpart i et tofamiliehus. Den anden anpartshaver (overboen) har haft sin anpart til salg for anden gang og har nu fået et bud fra en virksomhed med et c/o navn. Denne virksomhed vil leje ud, da direktøren for virksomheden allerede ejer og udlejer lejlighedskomplekset der er vores nabo. Vi er ikke interesserede i at have lejere boende med adgang til vores fællesarealer (opgang, have, skur, kælder etc) som ikke ville have en interesse i at passe og pleje vores fælles ejendom. Vi har nu fået 14 dage til at overveje om vi vil købe, hvilket vi faktisk overvejer, men prisen er utrolig høj i forhold til husets stand. Mit spørgsmål er derfor, må ham der køber leje ud, hvis vi er imod det? Vores samejeoverenskomst er nemlig lidt kryptisk: “Ingen af parterne er berettiget til at foretage udlejning til logerende eller fremleje hele boligen uden 14 dages forudgående varsel til den anden part. Såfremt den anden ønsker at gøre indvendinger imod udlejningen, skal indsigelsen foreligge med anbefalet brev senest ved fristens udløb. Som kompensation for de forøgede udgifter til opvarmning m.v. indbetales af den indvundne leje 1/3 til kontoen for fællesudgifter.” Samejeoverenskomsten er fra 1996. På forhånd tusind tak!

Svar:

Kære spørger

Vedtægter/samejeaftale eller jeres hidtidige delaftaler må I forelægge en boligadvokat for at få et konkret brugbart råd, som jo kan få stor betydning for jeres fremtidige medejerskab.”

Med venlig hilsen/Kind regards

Advokat Erik Turley
Danske BOLIGadvokater, Hillerød

 


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse