Udeboende SU, hvis man ikke betaler for at bo hjemme? | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Udeboende SU, hvis man ikke betaler for at bo hjemme?

04.02.2016 14:00:40

 

Spørgsmål:

I forlængelse af diverse medier omkring, at man kan få udeboende SU, hvis man er den del af lejekontrakten hos ens forældre, så har jeg et spørgsmål.
Er det stadig lovligt, hvis ens forældre ikke kræver, at man betaler for at bo der?

http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/ny-finte-kan-seksdoble-suen-helt-lovligt/5916486?ref=lokalavisen

Tak

Svar:

Kære spørger

Reglerne om bopæl og SU satser er beskrevet på http://www.su.dk/su/om-su-til-ungdomsuddannelser-gymnasium-hhx-mv/bopael-og-su-satser/ .

Når du er tilmeldt samme adresse som den ene eller begge dine forældre i folkeregisteret, betragtes du som hjemmeboende. Du kan dog undtagelsesvis og efter ansøgning betragtes som udeboende, når:

1. Det er dine forældre, som er tilmeldt din folkeregisteradresse, og du af den grund har samme folkeregisteradresse, som den ene eller begge dine forældre. Det gælder, hvis du står alene på lejekontrakt, andelsbevis eller skøde, hæfter selvstændigt og har fuld råderet over hele den bolig, som I bor i sammen, og du i øvrigt har retlige forpligtelser til boligen på adressen i forhold til tredjemand.

2. Du og den ene eller begge dine forældre har hver jeres lejekontrakt til selvstændige dele af boligen på adressen, og hæfter selvstændigt overfor tredjemand.

3. Du og den ene eller begge dine forældre deler adresse som følge af lige sameje, således at du ejer en lige så stor eller større andel, som den ene eller begge dine forældre. Dine forældre må således ikke eje en større andel af boligen, end dig. Når vi ser på, hvor stor en andel du ejer af boligen, tæller din eventuelle ægtefælles/partners andel, som din andel. Der kan eksempelvis være tale om, at du og din mor hver ejer 50% af boligen, eller der kan være tale om, at du ejer 40%, din far ejer 30% og din bror ejer 30%.

Forældre kan frafalde at modtage husleje idet denne kan ydes som en gave til barnet. Forældre kan årligt afgiftsfrit yde en gave til et barn på kr. 61.500 årligt (2016-niveau).

Med venlig hilsen

Anders Welding
Dansk BOLIGadvokat, Amager


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse