Uberettiget standsning af leje | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Uberettiget standsning af leje

07.03.2022 10:01:45

 

Spørgsmål:

Kære BOLIGadvokat

Lejer har opsagt per. 1. februar med 3 måneders opsigelse, men er flyttet ud af lejligheden umiddelbart efter opsigelsen.

Lejer har efterladt nøglerne i døren uden at give besked om flytning. De har standset betaling af husleje.

Lejligheden er fuld af diverse indbo, tøj, mad, personlige effekter osv.

Lejer blev indkaldt til udflytningssyn med 1 uges varsel og er ikke mødt op.

Hvad gør man i denne situation?

Svar:

Kære Spørger

Du skal først og fremmest sikre dig at lejer har modtaget dine beskeder, gerne pr. anbefalet post.

Lejer skal betale leje i hele opsigelsesperioden, men du er forpligtet til at søge genudlejning, for at formindske lejers tab.

Hvis lejer er behørigt varslet til fraflytningssynet og ikke har meldt afbud, da dette syn lægges til grund for opgørelsen i.f.t. depositum m.v.

Du bør varsle lejer skriftligt med mindst 14 dages varsel at lejer skal afhente sine effekter i lejligheden og at de efter dette tidspunkt vil blive bortkørt for lejers regning. Husk at tage fotos af det hele.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt

Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse