Transformatorstation på nabogrunden | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Transformatorstation på nabogrunden

08.09.2016 09:59:22

 

Spørgsmål

Vi har netop modtaget et brev fra Aarhus kommune om at Aarhus Letbane har ansøgt om byggetilladelse til at opføre en 4 meter høj 29 meter lang transformatorstation parallelt med vores frund. Jeg fik af Teknisk forvaltning at vide, at høringen mere eller mindre var proforma og at tilladelsen vil blive givet.

Har vi i en sådan situation slet ingen muligheder for at stoppe dette? Jeg tænker her på mulig stråling (ingen endtydig enighed om dette) Støjgener Værditab.

Svar

Kære spørger

Jeg forstår jeres situation således, at der ikke er tale om et nyligt køb, hvor I måske skulle have modtaget flere informationer fra sælger – men om, at I som ejere af den omhandlede grund på normal måde er blevet opfordret til at give jeres mening til kende i “høringsfasen”.

Det skal I naturligvis benytte jer af og fremhæve de indsigelser, der kan komme på tale både af teknisk/helbredsmæssig og økonomisk karakter.

Gør I det vil der blive taget stilling til indsigelserne og I vil efterfølgende kunne tage stilling til, om forholdet/svar skal forelægges en klage – instans eller domstolene.

Kontakt en boligadvokat for bistand i sagen.

Med venlig hilsen/Kind regards

Erik Turley, advokat (H)
Dansk BOLIGadvokat, Hillerød


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse