To huse på en matrikel | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

To huse på en matrikel

24.01.2020 08:42:19

 

Spørgsmål:

Jeg ejer en ejendom. Her er to huse, der er sammenbygget men med hver deres adresse.

Jeg bruger begge huset til privat bolig og jeg vil gerne have fælles adresse på dem. Det vil sige nedlægge den ene adresse eller sammenlægge husene.

Hvordan er det muligt?

Svar:

Kære Spørger,

Det er kommunalbestyrelsen som har adressemyndighed, hvorfor jeres ønske om at nedlægge én af adresserne skal ske ved henvendelse dertil.

Såfremt der vurderes at foreligge en egentligt sammenlægning iht. boligreguleringslovens § 46, skal der indsendes en ansøgning, der identificerer boligerne og skitsemæssigt redegøre for de bygningsforandringer, der er nødvendige for at realisere sammenlægningen. Der er ingen faste regler for, hvornår tilladelse kan gives, det beror på kommunalbestyrelsens praksis. I villakvarterer tages udgangspunkt i, at store grunde kan være bedre egnede til at være bebygget med et tofamiliehus end mindre grunde, der ofte er bedre egnede til kun at indeholde et enfamiliehus. Derfor kan grundstørrelsen have betydning for spørgsmålet om sammenlægning.

Med venlig hilsen
Rasmus H. E. Agathon
Dansk BOLIGadvokat, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse