Tjek, om huset kan modstå en storm, inden du køber | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Tjek, om huset kan modstå en storm, inden du køber

18.11.2014 11:02:58

 

Flere storme med øget vindhastighed forårsager store skader på landets huse. Derfor opfordrer Danske BOLIGadvokater boligkøberne til at være ekstra opmærksomme og undersøge om huset er stormsikret, inden de skriver under på købsaftalen.

Mange stormskader skyldes, at huset i forvejen har fejl og mangler. Typisk sker skaderne på tag, ydervægge, tagrender, skorstene og udestuer. Undersøgelser fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), viser, at særligt huse af nyere dato med grove bygningsfejl oplever de fleste og største skader og gør dem usikre i kraftige storme. Når du køber et hus – nyt som gammelt – er det derfor en god idé at få tjekket, om huset kan modstå en storm.

”Huset kan godt have fået en stormskade, som ikke umiddelbart ser slem ud, men en ny storm kan gøre slet værre, hvis der er opstået et svagt punkt i husets konstruktioner”, fortæller formanden for Danske BOLIGadvokater, Jan Schøtt-Petersen.

”Hvis taget har en konstruktion, som betyder, at det er særlig udsat i forbindelse med storme, så er der grund til at være på vagt, også selvom tilstandsrapporten ikke giver nogle anmærkninger om skader. Køber kan anmode om, at sælger skaffer yderligere dokumentation fra en fagmand vedrørende f.eks. tagkonstruktionen, herunder en beskrivelse af eventuelle svage punkter og den risiko, der er for skader i forbindelse med kraftige vindstød”, fortsætter han.

Sørg for at forsikre dig
Husforsikringen dækker stormskader, men der er risiko for, at man ikke får erstatning, hvis taget er fejlkonstrueret. Som boligkøber bør man forsikre sig imod skjulte fejl og mangler ved at tegne en ejerskifteforsikring, men det er altid en bedre løsning at få sælger til at udbedre fejlene, inden man flytter ind, lyder anbefalingen fra Jan Schøtt-Petersen.

Ejerskifteforsikringens dækker skader, som ikke fremgår af tilstandsrapporten. Men den dækker derimod ikke skavanker, der er forventelige i forhold til husets alder og byggemåde samt skader, som skyldes manglende vedligeholdelse.

Formand for Danske BOLIGadvokater, advokat Jan Schøtt-Petersen. Mobil: 3060 3311

Danske BOLIGadvokater er en sammenslutning af advokater med speciale i boligrådgivning. De har som de eneste fået branchens blå stempel som BOLIGadvokater, fordi de udelukkende arbejder efter de etiske regler for køb og salg af fast ejendom, der er aftalt mellem Advokatsamfundet og Forbrugerrådet. Det betyder bl.a., at en dansk BOLIGadvokat yder uafhængig rådgivning og ikke må repræsentere sælger og køber i samme handel. Og det betyder også, at Danske BOLIGadvokater ikke har alliancer med andre aktører i branchen som fx banker, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber m.v. Alle medlemmerne af Danske BOLIGadvokater har et certifikat i bolighandel. Foreningen blev stiftet i år 2000 og har i dag godt 150 medlemmer fordelt over hele landet. Du kan læse mere på www.danskeboligadvokater.dk, og www.facebook.com/danskeboligadvokater og www.youtube.com/danskeboligadvokater.


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse