Tinglysningsafgift | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Tinglysningsafgift

18.08.2021 09:05:54

 

Spørgsmål:

Min mand og jeg er i gang med at købe en ejerlejlighed.

Det fremgår i købsaftale, at “Der er lyst sikkerhed overfor ejerforeningen for kr. 5.000 i form af vedtægter pantstiftende samt kr. 26.000 i form af ejerpantebrev. Køber er bekendt med, at der skal ske forhøjelse af sikkerhed til ejerforeningen ifm. nærværende handel. Dette sker ved at ejerpantebrev stort kr. 26.000 forhøjes til kr. 55.000. Sælger afholder den variable tinglysningsafgift. Køber betaler for overtagelsesomkostningerne, dvs. den faste tinglysningsafgift samt evt. ekspeditionsomkostninger til den, der udfører de tinglysningsmæssige ekspeditioner, jf. købsaftalens standardbestemmelser.”

Betyder det at vi, som køber skal betale 1.730 kr. til tinglysningsafgift?

Hvad koster en ekspeditionsomkostning normalt?

Er det normalt, at køber hæfter for disse omkostninger?

Svar:

Kære Spørger

Det er helt normalt, at køber betaler den faste afgift på 1730 kr, og sælger den variabel(1,45% af forhøjelsesbeløbet) ved en eventuel forhøjelse.

Honorar for udarbejdelse af debitor skifte er normalt hos mig indeholdt i prisen for min hjælp under handlen,- men ellers må man nok påregne en udgift på 1500,- 3000 kr inkl moms.

Med venlig hilsen

Dennis Holm Pedersen

Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse