Tinglysning af lejekontrakt | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Tinglysning af lejekontrakt

16.06.2022 11:24:00

 

Spørgsmål:

Kære BOLIGadvokat

Vi skal til at sælge vores hus. Da vi købte vores hus, “købte” vi samtidig en lejer på 91 år.

Det er indskrevet i købskontrakten, at hun må blive boende, så længe hun lyster.

Dette agter vi naturligvis at ære, selvom vi nu sælger huset tre år senere.

Vores ejendomsmægler siger, at det er uden problemer, da man ikke kan smide en lejer ud af en indgået aftale, og når det muligvis kommer til et salg af huset, kan man indskrive selvsamme vilkår for lejemålet.

Lejerens datter forlanger dog, at vi får tinglyst lejekontrakten nu, da hun ikke mener at ejendomsmægler har ret. Ejendomsmægler på den anden side, siger at, datteren henviser til gammel lovgivning.

Hvad er op og ned og hvordan skal vi forholde os?

Svar:

Kære Spørger

Det er rigtigt, at lejer kan kræve lejeaftalen tinglyst, hvis lejer har erhvervet videregående rettigheder, f.eks. at lejer ikke kan opsiges efter § 83 i lejeloven.

Ifølge lejelovens § 7, stk. 2 kan en lejer kræve aftalen tinglyst på ejendommen, hvori lejemålet er beliggende.

Ifølge lejelovens § 7, stk. 3 har lejer ret til at lade lejekontrakten tinglyse på ejendommen, såfremt udlejer ikke har ladet lejekontrakten tinglyse senest 1 uge efter, at lejeren har forlangt det.

I jeres tilfælde, hvor udlejer ikke ønsker at medvirke til lejekontraktens tinglysning, skal lejer derfor i første omgang afgive en skriftlig anmodning overfor udlejer med krav om tinglysning af lejekontrakten.

Såfremt udlejer ikke reagerer på denne anmodning, kan lejer herefter kræve lejekontrakten tinglyst via tinglysningsretten, når lejer samtidig med sin anmodning om tinglysning af lejekontrakten dokumenterer overfor tinglysningsretten, at der er forløbet en uge efter at lejer over for udlejer har forlangt tinglysning af lejeaftalen.

Se § 7 her:

Lejeres rettigheder efter reglerne i denne lov er gyldige mod enhver uden tinglysning. Det samme gælder aftaler om forudbetaling af leje, indskud, depositum el.lign., når disse beløb tilsammen ikke overstiger et halvt års leje. Ved lejeforholdets ophør skal lejerens krav efter 1. og 2. pkt. være gjort gældende ved sagsanlæg inden 1 år fra ophørstidspunktet.
Stk. 2.
En lejer, der ved aftale har erhvervet videregående rettigheder, f.eks. aftalt uopsigelighed eller afståelsesret, kan kræve aftalen tinglyst. Den tinglyste aftale respekterer størst mulige offentlige lån samt de øvrige pantehæftelser og byrder, som var tinglyst ved aftalens anmeldelse til tinglysning.
Stk. 3.
Lejeaftalen tinglyses og aflyses efter tinglysningslovens regler.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt

Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse