Tilstandsrapport | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Tilstandsrapport

15.11.2019 12:41:02

 

Spørgsmål: 

Hej
Vi har i april måned 2019 solgt vores hus. Der blev lavet tilstandsrapport og køber fik tilbudt ejerskifteforsikring, som de takkede nej til. Efter udarbejdelsen af tilstandsrapporten kom der en utæthed ved husets skorsten som vi efter aftale med køber fik udbedret efter de havde overtaget huset. Vi er nu her efter 5 måneder blevet kontaktet af køber fordi der igen trænger vand ind ved skorstenen.
Køber mener det er os der skal betale for udbedring selvom der ikke har været nogle problemer de sidste 5 måneder. Hvordan skal vi forholde os?

 

Svar:

Kære Spørger,

Med oplysningerne om tilstandsrapport og ejerskifteforsikringen, synes det at kunne lægges til grund, at I som sælger har opfyldt betingelserne for at kunne opnå ansvarsfrihed via Huseftersynsordningen. Dermed kan en køber ikke rette krav mod jer som sælger vedrørende fejl og mangler, medmindre der foreligger konkrete kvalificerende forhold for at kunne rette et krav overfor jer. At en køber vælger ikke at tegne den tilbudte ejerskifteforsikring ændrer ikke derved.

Da det imidlertid følger af jeres oplysninger, at I overfor køberne har indvilliget i, at I skulle lade utætheden omkring skorstenen afhjælpe, er det herefter spørgsmålet, om der vedrørende dette forhold er etableret sådanne kvalificerende omstændigheder, at I ikke kan påberåbe jer ansvarsfriheden under huseftersynsordningen. Dette kan reelt først afklares, når man måtte have fastlagt, hvorvidt den nu opståede vandnedtrængen udspringer fra selvsamme forhold, som I tidligere påtog jer at afhjælpe. Enten fordi afhjælpningen ikke har været tilstrækkelig eller fordi afhjælpningen er forkert foretaget. I så fald må det vurderes, at I vil være ansvarslige for at få forholdet tilstrækkeligt/korrekt afhjulpet.

I forhold til hvordan I skal forholde jer, må I gå i en dialog med køberne i forhold til at søge afdækket, hvorfor der nu igen forekommer vandnedtrængen. Det er i den forbindelse køberne der skal kunne dokumentere (og dermed bevise), at det angår det forhold, som I tidligere har påtaget jer at afhjælpe. Hvis ikke der kan opnås enighed, må man i sidste ende få lavet en byggesagkyndig vurdering af forholdet, hvilket meget oplagt vil skulle ske gennem såkaldt isoleret bevisoptagelse via byretten i form af syn og skøn.

Med venlig hilsen

Rasmus H. E. Agathon

Dansk BOLIGadvokat, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse