Tilstandsrapport | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Tilstandsrapport

13.04.2018 09:24:21

 

Spørgsmål:

Hej Boligadvokater. Hvis en ejendomsmægler ikke har oplyst boligsælger om muligheden for selv at bestille rapporter, og det efterfølgende viser sig at boligsælger kunne have sparet penge ved selv at bestille rapporter, kan boligsælger så efterfølgende få godtgjort differencen..dette er bl.a. med udgangspunkt i at en ejendomsmægler skal varetage sælgers interesser.

Svar:

Kære spørger

Ejendomsmægler kan efter aftale med sælger rekvirere tilstandsrapport, elinstallationsrapport eller energimærke gennem et forsikringsselskab, der udbyder ejerskifteforsikringer, jf. Bekendtgørelse om Formidling m.v. ved salg af fast ejendom.

I forbindelse med indgåelse af en sådan aftale, har ejendomsmægler pligt til at vejlede sælger, herunder om sælgers mulighed for selv at foretage bestilling.

Hvis du kan dokumentere, at ejendomsmægler har undladt rådgivning herom, og at dette har medført et tab for dig, vil du som udgangspunkt kunne kræve en eventuel difference mellem den faktiske udgift og den udgift, som du ville kunne opnå ved selv af bestille.

Jeg kan på det foreliggende ikke afvise, at du har en sag. Du har mulighed for at indgive klage til Klagenævnet for Ejendomsformidling. Se nærmere herom www.ejendomsmaeglernaevnet.dk.

Med venlig hilsen
Anders Welding
Danske Boligadvokater, Amager


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse