SU-regler | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

SU-regler

04.02.2016 13:58:45

 

Spørgsmål:

Min datter på 18 er hjemmeboende og får SU som hjemmeboende. Nu har jeg imidlertid hørt, at man kan overdrage en del af boligen (ejerbolig) til hende og derved øge SU’en. Kan man i forbindelse med en eventuel overdragelse sikre sig, at vi igen står med 100% ejerskab, når hun flytter? Og hvad skal vi rent praktisk gøre for at ovenstående kan blive aktuelt?

Svar:

Kære spørger

Reglerne om bopæl og SU satser er beskrevet på http://www.su.dk/su/om-su-til-ungdomsuddannelser-gymnasium-hhx-mv/bopael-og-su-satser/  .

Når du er tilmeldt samme adresse som den ene eller begge dine forældre i folkeregisteret, betragtes du som hjemmeboende. Du kan dog undtagelsesvis og efter ansøgning betragtes som udeboende, når:

1. Det er dine forældre, som er tilmeldt din folkeregisteradresse, og du af den grund har samme folkeregisteradresse, som den ene eller begge dine forældre. Det gælder, hvis du står alene på lejekontrakt, andelsbevis eller skøde, hæfter selvstændigt og har fuld råderet over hele den bolig, som I bor i sammen, og du i øvrigt har retlige forpligtelser til boligen på adressen i forhold til tredjemand.

2. Du og den ene eller begge dine forældre har hver jeres lejekontrakt til selvstændige dele af boligen på adressen, og hæfter selvstændigt overfor tredjemand.

3. Du og den ene eller begge dine forældre deler adresse som følge af lige sameje, således at du ejer en lige så stor eller større andel, som den ene eller begge dine forældre. Dine forældre må således ikke eje en større andel af boligen, end dig. Når vi ser på, hvor stor en andel du ejer af boligen, tæller din eventuelle ægtefælles/partners andel, som din andel. Der kan eksempelvis være tale om, at du og din mor hver ejer 50% af boligen, eller der kan være tale om, at du ejer 40%, din far ejer 30% og din bror ejer 30%.

Der er intet til hinder for, at den overdragne anpart går tilbage til overdrageren på et senere tidspunkt. Dog vil man næppe kunne regne med at en ansøgning imødekommes, hvis det er et vilkår i overdragelsesaftalen, at andelen skal gå tilbage til overdrageren, når årsagen til overdragelsen ikke foreligger.

Med venlig hilsen

Anders Welding
Dansk BOLIGadvokat, Amager


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse