Standbeskyttet areal | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Standbeskyttet areal

16.01.2019 13:27:52

 

Spørgsmål:

Vi er igang med at undersøge muligheden for at købe en grund ved vandet. Kan man få dispensation fra evt. strandbeskyttelse (også inden man køber grunden) – og hvordan fungerer det i givet fald?

Svar:

Kære spørger

Udgangspunktet er, at der på strandbeskyttede arealer ikke må foretages ændringer. På disse arealer må der eksempelvis ikke opføres bebyggelse, opsættes hegn, plantes buske, træer eller lign – altså må terrænet ikke ændres.
Der gælder dog nogle undtagelser hertil. Fx er en række ændringer er tilladt uden forudgående dispensation, og derudover kan Kystdirektoratet i nogle tilfælde meddele dispensation til byggeri eller andre ændringer af det strandbeskyttede areal. Der er her tale om en konkret vurdering.
Dispensation kan søges via elektronisk ansøgningsskema; http://kysterne.kyst.dk/saadan-soeger-du-dispensation.html
Den der sender ansøgning om dispensation skal være ejer af grunden/ejendommen beliggende i standsbeskyttelseszonen eller kunne dokumentere en råderet, eksempelvis med fuldmagt fra ejeren.

Med venlig hilsen/Kind regards

Erik Turley
Danske Boligadvokater, Hillerød


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse