spildevandsledning og skel | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

spildevandsledning og skel

15.04.2019 13:13:17

 

Spørgsmål:

Kære BOLIGadvokater

Min nabo og jeg er landet i en uheldig situation, efter vi har overtaget vores ejendomme efter de to tidligere ejere. Problemet er, at der pga. en tvist blev ændret i skelgrænserne mellem de to huse, en såkaldt arealoverførsel. Sagen kørte via en advokat og en landinspektør. Alle parter var enige i omlægningen, men ingen havde in mente, at der efter arealoverførslen opstod et nyt problem, da spildevandsledningen fra det ene hus nu løb via naboejendommens matrikel mod den offentlige tilslutning. Min nabo står over for at skulle sælge huset og ville allerhelst have, at kloakken slet ikke fandtes, hvor den ligger (og har gjort siden husets opførsel i 1960), da den er i vejen for en eventuel carport/skur bygning. Alle har anbefalet os at få lavet en deklaration på spildevandsledningen, men det er min nabo heller ikke opsat på, da den så bliver “legaliseret”, hvor den er, og igen, måske kan påvirke muligheden for opførslen af en bygning tæt ved spildevandsledningen.

Jeg har haft fat i kommunen, forsyningsselskabet, landinspektøren, advokaterne der var involveret i sin tid samt de tidligere ejere og ingen ved noget eller vil erkende, at de har sovet i timen.

Sagen er svær at løse, men hvilke regler gælder såfremt spildevandsledningen bliver liggende, hvor den er, uden deklaration?

Hvem har ansvar for vedligeholdelse/reparation for den del, der ligger på min nabos grund? Og er der en risiko for, at min nabo ville kunne finde på at nægte, at spildevandsledningen ligger på hans grund?

Ingen, jeg har talt med indtil nu, har erfaringer med en lignende sag, så håber, at en hos jer kan hjælpe.

På forhånd tak for hjælpen

Svar:

Kære Spørger,

Hvis det lægges til grund, at  der er tale om en privat spildevandsledning, der afledes til et offentligt spildevandsanlæg, vil rørledningen i jorden på ejerens ejendom være ejerens eget ansvar frem til skel.
Kloakrør leder brugs- og spildevand væk fra din bolig. En ejer af en ejendom har vedligeholdelsespligten af alle kloakledninger på sin grund. Det betyder, at hvis der sker en skade på kloakledningen inden for ens skel, er det ejeren, der skal betale for, at skaden den udbedres.

I det foreliggende tilfælde, hvor kloakledningen løber ind på nabogrunden, eller i et tilfælde, hvor flere deles om kloarken, er det en mulighed at lave en afløbsaftale, hvori der angives, hvilket ansvar den enkelte ejer har og hvor meget den enkelte ejer hæfter for. Denne ret til at have spildevandsledningerne placeret på naboens grund bør dog være stiftet som en del af udstykningstilladelsen. Da dette ikke ses at være (korrekt) behandlet, kan udstykningen ikke anses for at være udført hensigtsmæssigt. Jeg finder det derfor oplagt, at der rettes henvendelse til jeres sælger, der så eventuelt må medinddrage deres rådgivere i forbindelse med den gennemførte arealoverførsel. Da der imidlertid meget vel kan være tale om ændringer, der ligger mange år tilbage i tid, kan der opstå en udfordring i forhold til forældelse.

Du bør kontakte en BOLIGadvokat, der kan være med til at foretage en nærmere vurdering af sagen, herunder indledningsvist i forhold til den adresserede potentielle udfordring omkring forældelse.

Med venlig hilsen

Rasmus H. E. Agathon
Danske Boligadvokater, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse