Soveværelse ligger under uisoleret tagterrasse | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Soveværelse ligger under uisoleret tagterrasse

07.11.2019 10:13:34

 

Spørgsmål:

Jeg bor i en ejerlejlighed. Ca. halvdelen af mit soveværelse ligger under en uisoleret tagterrasse.

Om vinteren er jeg nødsaget til at sove i stuen da da der er under 18 grader i soveværelset – ofte endda kun omkring 15 grader.

Kan jeg stille krav om, at ejerforeningen isolerer tagterrassen og betaler for det, så jeg også kan holde ud at opholde mig i soveværelset om vinteren ?

Svar:

Kære Spørger

Tagterrassen forudsættes at udgøre en del af ejerforeningens fællesejendom, hvilket er tilfældet, såfremt ikke andet fremgår af vedtægterne. I den forbindelse vil en vedligeholdelse af tagterrassen som udgangspunkt være at betragte som en sædvanlig vedligeholdelse af fællesejendommen, der kræver simpelt flertal på en generalforsamling at gennemføre, jf. normalvedtægtens § 2, stk. 3 samt § 15, stk. 1.

Såfremt man kan godtgøre, at problemet med kulden i dit soveværelse udgør et forhold, der skyldes mangelfuld udførelse af arbejdet med tagterrassen, påhviler det imidlertid ejerforeningen at udbedre de skader/mangelfulde forhold, der medfører problemet, jf. normalvedtægtens § 15, stk. 3.

Den praktiske fremgangsmåde i en sådan sag er at kontakte bestyrelsen i ejerforeningen og forelægge dem problemstillingen. Bestyrelsen vil herefter eventuelt kunne tage kontakt til den entreprenør, der har udført arbejdet med tagterrassen, hvis der er nogen at rejse indsigelse overfor. Måtte bestyrelsen ikke medvirke, kan forholdet gøres gældende på en generalforsamling, idet man herefter i sidste konsekvens må gøre et egentligt krav gældende over for ejerforeningen, hvis der ikke søges en løsning og naturligvis forudsat, at der vurderes at være en handlepligt for ejerforeningen i det konkrete tilfælde.

Med venlig hilsen

Rasmus H. E. Agathon
Dansk BOLIGadvokat, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse