Sommerhus i arveforskud | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Sommerhus i arveforskud

19.04.2022 13:36:18

 

Spørgsmål:

Kære BOLIGadvokat

Min mor sidder i udskiftet bo efter begge forælder.

Der er to livsarvinger, min mor og moster.

Der er dukket to skøder op i boet. Et der viser at mine bedsteforældre i 17 år ejede mit mosters sommerhus og et hvor de familiehandler.

Familiehandlen er foretaget i 2000 og foregår mellem min mormor (som sælger) og min mosters 3 mindreårige børn (ældste 14 år), derudover er min mosters samlever med i på skødet. Min moster er ikke med, men har brugsret.

Handlen er betalt med arveforskud/gave til samme personer.

Handlen er tinglyst.

Er dette en lovlig foregået handel?

Hvad er konsekvensen, hvis den ikke er?

Svar:

Kære Spørger

Det er sandsynligt, at handlen ikke var tilladt, da den blev gennemført, idet huset blev overdraget til mindreårige børn. Dette kan nemlig ikke ske uden en myndighedsgodkendelse. Jeg ved dog ikke, om en sådan forelå. Det kan være tilfældet, og i så fald er den nok gennemført på lovlig vis. Dog er myndighederne som oftest tilbageholdne med at godkende overdragelse af en fast ejendom til en mindreårig.

Da handlen blev foretaget allerede i år 2000, er børnene ikke længere mindreårige, og efter min opfattelse er det så ikke længere muligt at anfægte handlens lovlighed. Børnene må utvivlsomt gerne være medejere i dag.

Hvis købesummen blev berigtiget ved arveforskud, skal du huske at sikre dig, at dette vil blive modregnet ved fordeling af arven efter din mormor. Det vil dog kræve, at der er et testamente, der tilgodeser børnebørnene og svigersønnen, for hverken børnebørn eller svigerbørn vil arve uden, at der foreligger et testamente. Det vil kun din mor og din moster.

Med venlig hilsen

Henrik Palmkvist

Dansk BOLIGadvokat, København Ø


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse