Skimmelsvamp – hvem har vedligeholdelsespligten? | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Skimmelsvamp – hvem har vedligeholdelsespligten?

15.02.2019 09:08:04

 

Spørgsmål:

Hej.

Min søster købte en andelsbolig for 4 måneder siden, og nu er de fleste af hendes vægge og lofter fyldt med noget, der ligner skimmelsvamp. Hun har kontaktet boligforeningen, og de siger, at hun ifølge deres forsikring selv skal betale for, at der komme en person ud og undersøger, om det er skimmel. Kan det virkelig passe, at hun skal betale for, at der kommer en og undersøger, hvad det er? Hun er bekymret over, om det er noget, man kan blive syg af.

På forhånd tak for hjælpen.

Svar:

Kære Spørger,

Helt grundlæggende ses dit spørgsmål at angå, hvem der har vedligeholdelsespligten for det pågældende forhold. Således vil det være den der har vedligeholdelsespligten, der også vil skulle bekoste undersøgelserne. Foreningens vedtægter fastlægger sædvanligvis, hvilken andel af den indvendige vedligeholdelse, der påhviler andelsboligforeningen og hvilke der påhviler andelshaveren. Ud fra de givne oplysninger, er det ikke muligt at vurdere, om forholdet vil henhøre under andelsboligforeningens ansvar, såfremt det måtte blive konstateret at være skimmelsvamp. Først når det måtte være fastslået, at der er tale om skimmelsvamp, samt den nærmere årsag hertil, kan det konkluderes, hvem der har forpligtelsen til at afholde udgifterne dertil.

Med henblik på at komme videre, vil jeg foreslå, at der rettes henvendelse til andelsforeningen for at blive enige om en fremgangsmåde for undersøgelse samt eventuel efterfølgende nødvendig afhjælpning af det pågældende forhold. Det vil sige, hvem lægger ud for undersøgelserne og tager initiativ til processen. Hvis undersøgelsen viser, at årsagen til skimmelsvampen hører under andelsboligforeningens ansvar, bør andelsboligforeningen naturligvis endeligt afholde udgifterne til undersøgelserne.

Såfremt andelsboligforeningen afviser den forslåede fremgangsmåde, vil jeg anbefale jer at overdrage sagen til en boligadvokat, der herefter kan forestå dialogen med foreningen samt føre sagen.​

Rasmus H. E. Agathon
Danske Boligadvokater, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse