Skimmelsvamp | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Skimmelsvamp

22.11.2019 10:32:44

 

Spørgsmål:

Vi har d. 7/10-19 overtaget en andelsbolig, som vi straks efter påbegyndte renoveringen af. Vi er nu ved at afslutte renoveringen, og skulle lave en lille reparation af noget tapet i en karnap.
Her finder vi ved et tilfælde skimmelsvamp og da vi fjerner al tapet, er der rigtig meget skimmelsvamp under.
Sælger har tydeligt været dårlige til at lufte ud, da der i andre rum har været mindre fugtskader ved møbler på ydervægge.

Er det sælgers ansvar, når det er en “skjult” skade? Eller er det foreningens?

Svar:

Kære Spørger

Det er skadesårsagen, der er afgørende for, hvem der bærer ansvaret. Hvis skaden kan henføres til sælgerens adfærd eller svigt i bygningsdele, hvorover andelshaveren bærer vedligeholdelsespligten, vil ansvaret påhvile sælger. Kan skaden derimod henføres til svigt i bygningsdele, hvorover vedligeholdelsespligten påhviler foreningen, vil foreningen bære ansvaret.

I skriver, at sælger tilsyneladende har været dårlig til at lufte ud. Hvis dette er skadeårsagen, vil sælger være ansvarlig. Det vil i så fald være en mangel ved andelen eller en forringelse i vedligeholdelsestilstanden, som I kan kræve en afslag i købesummen for.

I bør reklamere hurtigst muligt over for sælger med kopi til foreningen/administrator samt kræve tilbagehold i købesummen, hvis det kan nås. Husk at sikre jer bevis for skaderne, idet I i modsat fald risikerer ikke at kunne løfte bevisbyrden for jeres krav med den konsekvens, at I kan fortabe et ellers berettiget krav.

Med venlig hilsen / Best regards

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, København


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse