Skimmelsvamp | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Skimmelsvamp

12.02.2019 14:54:23

 

Spørgsmål:

Hej,

Vi bor til leje i en X boligforening, og vi har haft en ingeniør ude og tjekke indeklimaet. Vi fandt ud af, at kondensvandet i vinduerne skyldes høj luftfugtighed, og panelerne er fyldt med skimmelsvamp. Det har skadet mit barn og forværret hans astma. De ingeniører, som har kigget på lejligheden, har skrevet i rapporten, at det er selvforskyldt, fordi vi ikke har tændt radiatorene og udluftet, som man skal, hvilket vi ellers har gjort morgen, eftermiddag og aften. Nu siger boligforeningen, at vi selv skal betale for rensning af skimmelsvamp samt udskifte panelerne og male det igen.

Spørgsmålet er, om det i virkeligheden er os, som skal betale for skaderne, selv om vi har sagt fra starten, at panelerne var rådne at se på, og at vi gerne ville have dem skiftet. Men han sagde, at de ikke fejlede noget, og det er et par måneder efter, vi flyttede ind, og nu når rapporten er kommet, og der er fundet skimmelsvamp, påstår distriktchefen, at det er selvforskyldt ifølge rapporten. Hvad gør vi nu? Vi kan ikke sove nede i soveværelserne. Hjælp, hjælp hjælp.

Svar:

Kære spørger

I kan gøre flere ting. I kan klage til Beboerklagenævnet, men nævnet vil formentlig henholde sig til den udarbejdede rapport eller afvise sagen på grund af bevismæssige problemer. Dette kommer I dermed formentlig ikke langt med.

Derudover kan I kontakte kommunen, som kan gå ind i sagen og få foretaget en uvildig undersøgelse. Hvis det ved en sådan undersøgelse viser sig, at skimmelsvampen ikke skyldes jeres adfærd eller forhold, som I er ansvarlig for, kan kommunen pålægge boligselskabet at foretage udbedring.

Endelig er der en tredje mulighed. Den er blot ret omkostningsfuld og formentlig mere tidskrævende. I kan gennemføre et syn og skøn til afklaring af årsagen til skimmelsvampen, og får I medhold i jeres synspunkter dér, kan I kræve, at boligselskabet foretager udbedring eller betaler derfor. Såfremt boligselskabet fortsat måtte afvise efter et for jer succesfuldt syn og skøn, kan I indbringe sagen til afgørelse for Beboerklagenævnet eller Boligretten, som kan pålægge boligselskabet at foretage udbedring eller betale derfor. Bemærk, at I formentlig kan opnå retshjælpsdækning via jeres indboforsikring, hvis I har en sådan, eller fri proces til både syn og skøn og en eventuel retssag. Det vil dog formentlig kræve, at I kan dokumentere, at rapporten, som boligselskabet har foranlediget udarbejdet, er fejlbehæftet. Til brug herfor vil I formentlig skulle hyre jeres egen byggetekniske rådgiver, som via undersøgelser kan så berettiget tvivl.

Med venlig hilsen / Best regards

Henrik Palmkvist
Danske Boligadvokater, København


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse