Skimmel – skal vi selv betale flyttemænd? | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Skimmel – skal vi selv betale flyttemænd?

19.12.2017 12:23:04

 

Spørgsmål:

Jeg bor i andelsbolig, og vi fik i foråret konstateret skimmel i lejligheden og husvamplaboratoriet tog prøver og konstaterede at der var opstigende grundfugt.

Ejendomsforsikringen dækkede ikke så andelsforeningen påtog sig opgaven omkring udbedring af skaderne, og vi skulle genhuses. Vi fik at vide at vi selv skulle sørge for nedpakning (alt skulle nedpakkes og flyttes) til andre lokaler i bygningen, som vi selv skulle stå for.

Vi bad til sidst om hjælp og om et flyttefirma til at opmaganisere, det gik de med til (vi har 3 små børn, arbejde og var i recovery efter Cancer). Nu vil foreningen efterfølgende have, at vi skal betale for flytningen. Kan det virkelig være rigtigt? Når det er mangler ved bygningen, som tvinger os til at flytte ud under deres udbedringsarbejde, og de bestilte flyttemændene. Under en forsikringssag ville man have betalt beboerne for tiden, der blev brugt til nedpakning og flytning.

Svar:

Kære spørger

Jeg kan ærligt talt ikke forstå boligforeningen. På baggrund af din fremstilling af sagen, vil foreningen efter min opfattelse være juridisk forpligtet til at dække omkostningerne, hvortil ifølge det oplyste kommer, at foreningen tidligere har accepteret det. Jeg kan også af dit spørgsmål læse, at det endda er foreningen, der har indgået aftale med flyttefirmaet og har rekvireret denne.

Det vil således ikke alene være juridisk uholdbart, men også moralsk forkasteligt henset til jeres situation, at foreningen afviser at dække udgifterne og tvinger jer ud i en konflikt herom.

Med venlig hilsen
Anders Welding
Dansk BOLIGadvokat, Amager


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse