Skandalen ved indførsel af digital tinglysning skal vurderes af uvildig IT-ekspert | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Skandalen ved indførsel af digital tinglysning skal vurderes af uvildig IT-ekspert

06.01.2016 10:20:30

 

Nu er der endelig kommet gang i et syn og skøn i sagen om kompensation til de mange ofre for det tinglysningskaos, der opstod i september 2009 i forbindelse med overgangen til digital tinglysning.

 

Danske BOLIGadvokater, der står bag foreningen Gruppesøgsmål.nu, har fået rettens tilladelse til at igangsætte et syn og skøn vedrørende indførelse af den digitale tinglysning. Dette syn og skøn vil udmunde i en sagkyndig erklæring om, hvorvidt implementeringen af den digitale tinglysning efter skønsmandens faglige vurdering blev foretaget korrekt og ansvarligt, eller om der kunne have været anvendt andre metoder, som ville have sikret en smidigere overgang.

 

Det er vicedirektør Klaus Kvorning Hansen fra Koncern-it på Københavns Universitet, der som skønsmand skal svare på en lang række spørgsmål fra Gruppesøgsmål.nu og fra Domstolsstyrelsen.

 

Skønsmanden skal vurdere, om det ved tilrettelæggelsen og implementeringen af det digitale tinglysningssystem kunne være forudset, at der ville opstå problemer med brug af systemet, herunder tekniske problemer, lange svartider på henvendelser til Tinglysningsretten samt manglende kvalitet i svarene fra Tinglysningsretten og manglende og fejlbehæftede vejledninger.

 

En ”big bang”-implementering

Skønsmanden skal desuden tage stilling til, om der kunne være truffet foranstaltninger, der havde reduceret, hindret eller fjernet risikoen for problemer, og i så fald hvilke foranstaltninger, der kunne være truffet.

 

Der ønskes endvidere svar på, hvorvidt det var nødvendigt, at implementeringen skete som et såkaldt ”big bang”, og om det havde været muligt at teste systemet af over for en afgrænset kreds af brugere og/eller i et afgrænset geografisk område?

 

Advokaterne for Gruppesøgsmål.nu stiller endvidere spørgsmål om, hvorvidt Domstolsstyrelsen i en testperiode af det nye digitale system parallelt kunne have foretaget tinglysninger i det tidligere papirsystem?

 

Danske BOLIGadvokater anslår, at omkring 50.000 bolighandlende blev fanget i det kaos, der opstod under overgangen til digital tinglysning.

 

Flere end 800 med i gruppesøgsmål

Gruppesøgsmål.nu har modtaget flere end 800 tilmeldinger til gruppesøgsmålet vedrørende erstatningsansvaret for implementeringen af den digitale tinglysning, og Østre Landsret vil fortsætte med at behandle gruppesøgsmålet, så snart der forligger en rapport fra skønsmanden.

 

Danske BOLIGadvokater forventer, at skønserklæringen vil give et bedre grundlag for at vurdere Domstolsstyrelsens ansvar og ikke mindst støtte synspunktet om, at Domstolsstyrelsen har pådraget sig et erstatningsansvar.

 

Skønsmanden har fået en foreløbig frist til den 20. februar 2016. Sagen kan følges på www.gruppesøgsmål.nu  

 

Formand for Danske BOLIGadvokater, advokat Jan Schøtt-Petersen. Mobil: 3060 3311

 

Danske BOLIGadvokater er en sammenslutning af advokater med speciale i boligrådgivning. De har som de eneste fået branchens blå stempel som BOLIGadvokater, fordi de udelukkende arbejder efter de etiske regler for køb og salg af fast ejendom, der er aftalt mellem Advokatsamfundet og Forbrugerrådet. Det betyder bl.a., at en dansk BOLIGadvokat yder uafhængig rådgivning og ikke må repræsentere sælger og køber i samme handel. Og det betyder også, at Danske BOLIGadvokater ikke har alliancer med andre aktører i branchen som fx banker, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber m.v. Alle medlemmerne af Danske BOLIGadvokater har et certifikat i bolighandel. Foreningen blev stiftet i år 2000 og har i dag godt 150 medlemmer fordelt over hele landet. Danske BOLIGadvokater kæmper for at du kan få 100% uafhængig rådgivning. Du kan læse mere på www.danskeboligadvokater.dk , og www.facebook.com/danskeboligadvokater  og www.youtube.com/danskeboligadvokater.

 


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse