Skal ombygning godkendes på en generalforsamling? | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Skal ombygning godkendes på en generalforsamling?

29.08.2018 10:58:06

 

Spørgsmål:

Jeg har søgt om at lukke vores altan med et vinduesparti, der får samme udseende som stuevinduerne på begge sider af altanen. Der er en anden lejlighed, der tidligere har fået en tilsvarende lukning af deres altan.

Nu forlanger bestyrelsen i ejerforeningen, at en sådan ændring skal godkendes på en generalforsamling med 2/3 stemmer. Jeg har meget svært ved at se, at ændringen er så væsentlig, da den tidligere er udført andetsteds i bebyggelsen. Hvad siger juraen om dette?

Ejerforeningen henholder sig til en vedtægtsændring, der er vedtaget efter at i alt 4 altan/udestuer er opført.

Jeg er spændt på at høre, hvad I mener.

Svar:

Kære Spørger,

Som ejer af en ejerlejlighed må du i princippet foretage de samme ombygninger, som hvis du var husejer, idet du selvfølgelig skal overholde gældende byggetekniske regulering (Byggeloven, Byggereglementet, planlovgivning mv.)

Samtidig skal ændringer også foretages i overensstemmelse med ejerforeningens gældende vedtægter. Indholdet heraf kan variere fra forening til forening, idet jeg i det følgende tager udgangspunkt i Normalvedtægten for ejerlejligheder, da jeg ikke kender de for din forening gældende vedtægter.

Ifølge Normalvedtægten for ejerlejligheder § 15, stk. 5, at der er en begrænsning i ejerens ændringsret for så vidt angår ændringer af ejendommens ydre. Det fremgår således, at ”medlemmerne ikke må lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre, af ydersiden af vinduerne eller af døre mod fællesarealer eller lade opsætte antenner, skilte, reklamer mm. uden bestyrelsens skriftlige samtykke.

Der er ingen tvivl om, at den ønskede ændring er af en karakter, der nødvendiggør bestyrelsen samtykke. Ud fra foreningsretlige principper kan det imidlertid have betydning, at der tidligere er givet samtykke til facadeændring i stil med den du nu påtænker. Du nævner, i din henvendelse, at der er foretaget en vedtægtsændring efter at i alt 4 altaner/ udestuer er opført. Det fremgår dog ikke helt klart, hvorvidt din altan er opført før eller efter vedtægtsændringen, samt om den anden lejlighed, der tidligere har fået en tilsvarende lukning af sin altan, er sket før eller efter vedtægtsændringen.

Såfremt den anden lejlighed har fået accept på lukning af sin altan inden vedtægtsændringen, er der vedtaget en ændringsbeslutning i ejerforeningen der medfører, at du ikke kan kræve facaderenoveringen gennemført med henvisning til, at andre tidligere har fået tilladelse hertil. Dette er således i givet fald sket på de dagældende vilkår i ejerforeningen.

Måtte den anden lejlighed have opnået tilladelse til lukning af sin altan efter vedtægtsændringen, må det konkret vurderes, om der kan konkluderes at foreligger en praksis i foreningen, der tillader sådanne facaderenoveringen gennemført, herunder hvorvidt denne lejlighed har fået godkendelse ved generalforsamling med 2/3 stemmer, som din bestyrelse forlanger.

Med venlig hilsen

Rasmus H. E. Agathon
Danske Boligadvokater, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse