Skal nabo respektere kloak? | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Skal nabo respektere kloak?

22.10.2020 09:19:18

 

Spørgsmål:

Vi har haft vores hus i 13 år uden at vide at vores kloak går over nabogrunden.

Der er et indscannet ark på naboens Tingbog. Et betinget skøde på den tidligere ejer af noabogrunden, hvor der står, at han skal respektere at vores kloak går over hans grund, fra 1965. Det er ikke en tinglyst servitut.

Nu vil de nye ejere så have at vi skal fjerne vores kloak. Vi har aldrig vist at vores kloak går over nabogrunden, førend naboen henvendte sig til os. Der står intet i vores tingbog om dette. Kun i deres tingborg under øvrige oplysninger.

Kan de nye ejere forlange, at vi skal fjerne denne kloak ??

Svar:

Kære Spørger

Det er i nogen grad afhængig af på hvilken måde teksten er angivet i det gamle skøde.

Er det angivet, at de til enhver tid værende ejere af ejendommen skal respektere din kloak så nej.

Omvendt betyder det ikke nødvendigvis, at han kræve jeres kloak fjernet.

Jeres kloak har ligget der siden 1965.

I har derfor vundet brugshævd på at jeres kloak kan ligge hvor den gør. Den ret der således er vundet ved  mere end 20 års brug kan i midlertidigt af en køber i god tro ekstinkveres (dvs udslukkes).

God tro er i tinglysningsloven defineret negativt, således at hvad der er tinglyst. kan en køber ikke påberåbe sig ikke at kende til.

Som jeg forstår din gengivelse er teksten ikke angivet særligt klar og det må derfor bero på en konkret vurderingen om teksten er så uklar at køber kan anse sig for at være i god tro.

Denne vurdering henhøre til syvende og sidst under domstolenes kompetence at afgøre.

Med venlig hilsen
Dennis Holm Pedersen
Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse