Skade, der er forkert angivet i tilstandsrapporten | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Skade, der er forkert angivet i tilstandsrapporten

06.05.2022 12:45:43

 

Spørgsmål:

Kære BOLIGadvokat

Jeg har et spørgsmål angående mangelfuld og forkert beskrevet PU-skum i tilstandsrapport, som vores nye hustag er understreget med.

Vi står med en skade med mange utætte steder 7 måneder efter overtagelsen.

To taksatorer har sagt, at det er en skade, der har været der længe – også før vi har overtaget huset.

Den er markeret som “gul” i tilstandsrapporten, men skulle umiddelbart have været “rød”, da det var utæt inden køb.

Er det den byggesagkyndige, vi skal gå efter, eller er det ejerskifteforsikringen?

De begge skriver, at vi var advaret om skaden, så ingen vil dække den.

Vi vil have dem til at dække skaden, da “gul” betyder på længere sigt, dvs. 2+ til 10 år, og hvis skaden var der før vi overtog, så skulle den have været “rød” i tilstandsrapporten. PU-skummet er ej heller beskrevet i tilstandsrapporten. Den skulle have været beskrevet som “rød”, da der var fugt i skummet samt misfarvningen på skummet tydeligt bærer præg af fugt ved bl.a. at skummet smuldrer.

Kan I hjælpe os videre med et svar? Hvem mener I, der skal være ansvarlig på at dække skaden?

Vores husforsikring dækker følgeskaderne, har de tilkendegivet.

Svar:

Kære Spørger

Jeg mener, at der kan være mulighed både for at kræve erstatning hos ejerskifteforsikringsselskabet og den bygningssagkyndige.

Udgangspunktet er, at ejerskifteforsikringen ikke dækker forhold, som er nævnt i tilstandsrapporten, medmindre forholdet er klar forkert beskrevet.

Et forhold anses for klart forkert beskrevet, hvis beskrivelsen er misvisende eller klart ufyldestgørende, således at en køber ikke på grundlag af den pågældende rapport har haft mulighed for at tage forholdets reelle karakter, omfang eller betydning i betragtning.

Den bygningssagkyndige kan blive erstatningsansvarlig over for jer, hvis I lider tab som følge af, at den bygningssagkyndige har forsømt at beskrive skader i tilstandsrapporten, som han burde have konstateret, eller har beskrevet skaderne forkert, således at disse fremstod mindre alvorlige, end de faktisk er.

Hvis I ikke hverken med forsikringsselskabet eller den bygningssagkyndige kan blive enige om, hvordan forholdene skulle have været beskrevet i tilstandsrapporten, kan det være nødvendigt at få fastslået dette ved syn og skøn.

Herefter og på baggrund af skønsmandens vurdering kan det endeligt vurderes, om forsikringsselskabet og/eller den bygningssagkyndige skal dække jeres tab.

I skal dog være opmærksomme på, at I ikke kan opnå fuld dækning af de faktiske udbedringsomkostninger. Det skyldes, at bygningsdelene er ældre og dermed har en begrænset restlevetid, og det er kun denne, som dækkes.

Med venlig hilsen

Henrik Palmkvist

Dansk BOLIGadvokat, København Ø


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse