Simpelt flertal ved generalforsamlingen | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Simpelt flertal ved generalforsamlingen

08.10.2018 06:48:52

 

Spørgsmål:

Vi er en ejerforening med tre boliger og tre ejere, og der forefindes fællesareal i kælderen. I kælderen er der et vaskerum, hvor ejerne har deres egne vaskemaskiner og tørretumblere, og der forefindes tre tørresnore til fælles afbenyttelse. Der er i vedtægterne ingen anvisninger på, hvornår den enkelte beboer må anvende vaskekælderen og sin maskine eller tørresnore. Kan generalforsamlingen ved simpelt flertal bestemme særlige regler for hvornår den enkelte beboer må anvende vaskekælderen?

Svar:

Kære spørger

Da jeg ikke kender foreningens vedtægter, herunder afstemningsprocedurer, må jeg lægge til grund, at der er tale om helt sædvanlige vedtægter, eller at normalvedtægterne er gældende.

I så fald kan generalforsamlingen godt med simpelt flertal fastsætte regler for benyttelse af vaskekælderen. Reglerne skal dog være lige for alle ejerlejlighedsejerne, da der ikke må ske forskelsbehandling. Det vil eksempelvis indebære, at alle ejere skal have mulighed for at benytte vaskekælderen i samme omfang og på samme fordelagtige tidspunkter.

Med venlig hilsen / Best regards

Henrik Palmkvist
Danske Boligadvokater, København


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse