Servitut og salg af udstykkede arealer | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Servitut og salg af udstykkede arealer

08.05.2023 11:03:00

 

Spørgsmål:

Kære BOLIGadvokat

Vi har et gammelt bondehus med en 2400 m2 stor grund, hvoraf der er en vej på ca. 1400m2, som gælder som servitut, og en grundejerforening bruger denne vej.

Grundene er udstykkede for længe siden – fra den dengang endnu større landbrugsgrund. I dag er det et villakvarter.

Vi kan bare ikke finde oplysninger om vi egentlig betaler grundskyld og/eller skat af denne servitut? Og hvordan kan man blive af med den?

Er det muligt at grundejerforeningen som bruger vejen kan overtage/købe den? Vi bruger ikke selv vejen, da vi har vores indkørsel fra en (tværgående) kommunal vej.

Svar:

Kære Spørger

Ved ansættelse af grundværdien skal der tages hensyn til en sådan servitut, således at I ikke skattemæssigt bliver belastet. På vurderingsmeddelelsen bør være anført, at grundværdien er nedsat som følge af servitutten. Såfremt det ikke er tilfældet, kan det være en fejl, og i så fald kan I indgive en klage over vurderingen med mulighed for at få den nedsat.

Det er sandsynligt, at grundejerforeningen kan overtage vejen, hvis grundejerforeningen ønsker det, men det vil med al sandsynlighed medføre betragtelige omkostninger, idet der formentlig skal ske udstykning af grunden eller arealoverførsel, hvilket i så fald kræver, at en landinspektør medvirker. Hertil kommer omkostninger til udarbejdelse af skøde m.v. samt tinglysningsafgift.

Med venlig hilsen

Henrik Palmkvist

Dansk BOLIGadvokat, København Ø


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse