Servicefradrag | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Servicefradrag

19.07.2017 12:05:57

 

Spørgsmål:

Vi har som ejerforening valgt at få renoveret facaden på vores bygning. Vi har ændret i vedtægterne, at beboerne står for udvendig renovering, for at kunne gøre brug af servicefradraget, og derudover er der ikke helt nok penge i ejerforeningen, til at dække hele beløbet.
Vi har to scenarier:
1: Vi laver nedsat kontingent i en periode svarende til det beløb man lægger ud.
2: Ejerforeningen overfører penge for det udlæg vi har lavet, og forsætter med den nuværende betaling til ejerforeningen.

Vi er meget i tvivl om nr. 2 løsning er mulig ifølge lovgivningen?

Svar:

Kære spørger

De gældende regler (Boligjobordning) giver mulighed for fradrag for lønudgifter til hjælp og “grøn” istandsættelse i hjemmet eller en fritidsbolig samt tilslutning til bredbånd, der udføres fra 01.01.2016 til 31.12.2017.

Når der er tale om en ejerlejlighed, er det derudover – ifølge den juridiske vejledning fra SKAT – en betingelse, at personen, der opnår fradrag, har en individuel råderet over den del af ejendommen, som arbejdet er udført på.

Efter min opfattelse indebærer dette, at der ikke kan opnås fradragsret for de nævnte udgifter uanset at der er tale om “grøn” istandsættelse, og uanset om I har vedtaget nogle regler om, at de enkelte ejere “står for udvendig renovering”, som du udtrykker det.

Med venlig hilsen
Anders Welding
Danske BOLIGadvokat, Amager


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse