Samlivsophør | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Samlivsophør

22.10.2018 10:02:01

 

Spørgsmål:

Samlivsophør. Begge har 50% af ejendommen. Begge ønsker at blive boende. Vil jeg være dårligere stillet juridisk senere i forløbet mht til at overtage ejendommen, hvis jeg vælger midlertidigt at flytte i en lejlighed, indtil der findes en afklaring på, hvem af os der skal overtage ? Jeg vil fortsat betale 50% af afdrag på realkreditlån samt boliglån. Samlever nægter at skulle fraflytte midlertidigt, og at bo sammen indtil en afklaring er ikke ønskværdigt. Der er ikke skrevet en samejeoverenskomst.

Svar:

Kære spørger

Du benytter betegnelserne samlivsophør og samejeoverenskomst. Jeg lægger derfor til grund, at I ikke har været gift.

Du vil ikke være dårligere stillet, hvis du vælger at flytte midlertidigt væk fra ejendommen, indtil der er fundet en afklaring. Hvis I ikke kan finde en mindelig løsning, er jeres eneste løsning at anmode Fogedretten om at sælge ejendommen for jer på auktion. Her kan I selv byde, og det vil så være den af jer, der byder højest, der kan overtage ejendommen. Det er en proces, som kræver særlig viden/erfaring, og jeg vil derfor anbefale jer at søge bistand hos en boligadvokat, hvis I ønsker at gå denne vej.

Med venlig hilsen / Best regards

Henrik Palmkvist
Danske Boligadvokater, København


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse