Salg af nedrivningsmoden ejendom | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Salg af nedrivningsmoden ejendom

21.09.2021 13:57:58

 

Spørgsmål:

Jeg ønsker at sælge en grund hvorpå, der står et gammelt hus.

Huset kan ikke umiddelbart benyttes som beboelse og skal enten nedrives eller totalrenoveres.

Jeg har haft grunden til salg med oplysninger om at huset er ubeboeligt og derfor ikke medregnet i prisen.

Jeg har fundet en køber og endnu engang gjort opmærksom på ovenstående, ligesom vi også er blevet enig om en lavere pris end den jeg havde udbudt grunden til. Huset er tilkoblet alle installationer.

Da ejendommen sælges som grund, hvor der står et hus på som ingen værdi har, ønsker jeg selvsagt ikke at få udarbejdet tilstandsrapporter mv.

Kan man skrive sig ud af det i en købsaftale?

Svar:

Kære spørger

Jeg har i forbindelse med gennemgang af købsaftaler set følgende formulering:
 
”Sælger er bekendt med, at ejendommen erhverves af køber med henblik på nedrivning som følge af ejendommens dårlige stand (uegnet til beboelse).
 
Da ejendommen således på handelstidspunktet hverken anvendes til beboelse for sælger eller erhverves med henblik på beboelse af køber, er handlen ikke omfattet af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom (lovbek. Nr. 1123 af 22. september 2015), hvorfor der ikke gælder fortrydelsesret for hverken køber eller sælger, ligesom der ikke foreligger tilstandsrapport/oplysning om ejerskifteforsikring.
 
Som følge af købers formål med ejendommens erhvervelse overdrages ejendommen uden ansvar for sælger for mangler af enhver art, dog bortset fra vanhjemmel.”

Inden en sådan formulering anvendes, bør du dog kontakte en BOLIGadvokat og drøfte konkret, om denne kan anvendes på din sag.

Med venlig hilsen

Rasmus Lindsten

Dansk BOLIGadvokat, Nykøbing Falster


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse