Salg af fritidsgrund | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Salg af fritidsgrund

06.02.2020 09:11:31

 

Spørgsmål:

Ang. salg af fritidsgrund. Købsaftale underskrevet 7.11.2019 med overtagelse 1.03 2020.
Skal fortjenesten opgives som kapitalindkomst i kalenderåret 2019 eller i 2020? Har indtil nu troet at den skulle opgives for indkomståret 2020 da jeg jo først får pengene i år og skat først får besked om handlen via tinglysning af skødet til februar.

Svar:

Kære Spørger,

I forhold til den skatteretlige periodisering for indtægter, er tidspunktet for aftalens indgåelse afgørende for beskatningstidspunktet, fordi ejendomsretten overgår til køberen ved aftalen, selvom tidspunktet for opfyldelsen af handlen eventuelt først indtræder på et senere tidspunkt.

Ved salg af fast ejendom er der således erhvervet ret til salgssummen allerede ved underskrivelse af købsaftale, medens tidspunktet for udfærdigelse af skøde, tinglysning af skødet samt overdragelsesdagen, er uden betydning i den sammenhæng.

I den konkrete situation vil det således være aftaletidspunktet i november måned 2019, der er afgørende for den skattemæssige periodisering.

Med venlig hilsen

Rasmus H. E. Agathon
Dansk BOLIGadvokat, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse