Salg af andelsbolig til datter | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Salg af andelsbolig til datter

29.11.2019 09:20:51

 

Spørgsmål:

Min kone og jeg bor i en andelsforening i København. Vi har via intern venteliste fået mulighed for at købe en anden og større lejlighed i samme andelsboligforening.
Vi vil gerne sælge den vi bor i til vores datter som stadig bor hos os.
Vores administrationselskab siger at det kan vi ikke da vi så har brugsret til 2 lejligheder samtidig. Jeg er uenig da vi køber og sælger samme dato. Iflg. vedtægterne har vi ret til at sælge i lige linje op/ ned. De fortæller at den ret bortfalder når vi køber en ny lejlighed i samme forening.

Kan det være rigtigt? er står intet om det i vedtægterne.

Svar:

Kære Spørger

Svaret afhænger helt af ordlyden af foreningens vedtægter, herunder en fortolkning heraf.

Det er meget sandsynligt, at I har ret. Det er en klassisk problemstilling, som mange andre andelshavere har befundet sig i.

Mange andelsboligforeninger har løst problemet ved at ændre vedtægterne, så det udtrykkeligt fremgår heraf, at andelshaverens indstillingsret bortfalder ved flytning internt i foreningen.

Hvis det ikke udtrykkeligt fremgår af vedtægterne, at indstillingsretten bortfalder ved flytning internt i foreningen, er det min klare opfattelse, at I har ret til at sælge den andel, I fraflytter, efter reglerne i vedtægterne. Det vil så indebære, at I har ret til at sælge andelen til jeres datter, og accepterer foreningen/administrationen ikke det, kan I ikke gøre andet end at anlægge sag mod foreningen med påstand om, at foreningen skal anerkende jeres ret til at afhænde andelen til jeres datter. Det vil være min anbefaling, at I gør det. Bemærk, at har I en indboforsikring, vil den med al sandsynlighed dækker omkostningerne til et sådant sagsanlæg.

Med venlig hilsen / best regards

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, København


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse