Sælger har efterladt ejendele | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Sælger har efterladt ejendele

28.02.2023 13:12:50

 

Spørgsmål:

Kære BOLIGadvokat

Min svigerfamilie har købt en ejendom, hvor sælger har efterladt en masse ejendele, som han i princippet gerne vil have med sig.

Svigerfamilien har strakt sig meget langt for at være venlige overfor sælger, men nu skal tingene væk.

Kan de betragte det som løsøre og gøre med det som de vil?

Skal det betragtes som hittegods? Og hvem skal så betale for fragten til ejeren/hittegodskontoret?

Svar:

Kære Spørger

Huset skal naturligvis stå tømt for indbo, når køber overtager på overtagelsesdagen – medmindre andet er aftalt.

Det betyder imidlertid ikke, at man ”bare” må smide sælgers ting ud, og særligt ikke når sælger har givet udtryk for, at han ønsker at få det med.

Henset til oplysningen om, at din svigerfamilie har givet sælger flere muligheder for at hente sine ejendele, vil jeg anbefale, at der sendes sælger og mægler en mail/brev, hvori der sættes en sidste frist til for sælger at aftale og afhente ejendelene, og at det klart anføres i skrivelsen, at I – hvis rydning ikke sker den pågældende dag – vil bortskaffe ejendelene på sælgers regning.

Hvis sælger ikke henter sine ejendele, vil jeg anbefale, at I behandler ejendelene som hittegods, og orienterer sælger om, at ejendelene er kørt til hittegodskontoret, samtidig med at I retter krav om, at sælger betaler jeres udgifter hertil.

Såfremt der endnu ikke er udarbejdet refusionsopgørelse, vil jeg anbefale, at I allerede nu tager forbehold for at kræve udgiften dækket via refusionsopgørelse.

Hvis ikke dette er muligt, kan I fremsætte et erstatningskrav til dækning af jeres udgift.

Hvis din svigerfamilie har benyttet køberrådgivning/boligadvokat i forbindelse med handlen, vil jeg anbefale jer at tage kontakt til vedkommende, og hvis ikke anbefales I at tage kontakt til en boligadvokat – så I kan få konkret rådgivning og vejledning.

Med venlig hilsen/Kind regards

Cecilia Veistrup

Dansk BOLIGadvokat, Hillerød


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse