Rydning af have – erstatning? | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Rydning af have – erstatning?

25.05.2023 10:25:33

 

Spørgsmål:

Kære BOLIGadvokat

Køberen af mit hus kræver, at jeg fjerner diverse ting fra haven, hvilket jeg er gået med til.

Køber lader mig dog ikke komme til på matriklen og hendes advokat mener, at jeg ikke har ret til at rydde op selv, men skal økonomisk kompensere køber.

Køber har indhentet et tilbud hos en anlægsgartner, som er så stort, at det svarer til tre ugers arbejde hos en altmuligmand, jeg har indhentet tilbud fra.

De agter at stævne mig, hvis jeg ikke betaler. Hvor står jeg i dette?

Har jeg ikke lov til at selv sende nogle eller indhente tilbud på oprydning?

Det skal tilføjes, at min mægler tog billeder på overtagelsesdagen, på det hun mente skulle ryddes. Resten er hvad køber synes/ønsker.

Jeg er overbevist om, at køber vil anlægge ny have for mine penge.

Svar:

Kære Spørger

Du står ikke godt i denne sag. Årsagen er, at du skulle have ryddet haven inden overtagelsesdagen. Efter overtagelsesdagen har du ikke længere ret til at komme på ejendommen uden køberens samtykke. Din chance for at opfylde aftalen er således forpasset.

Dermed har du misligholdt købsaftalen, og køberen er derfor i sin gode ret til at kræve erstatning af dig. Erstatningens størrelse vil være lig med det beløb, som en professionel med rimelighed vil forlange for at udføre opgaven med rydning af haven. Det er underordnet, om køberen selv udfører arbejdet og bruger erstatningsbeløbet til andre formål.

Bemærk, at det ikke nødvendigvis er alt, som køber kan kræve ryddet. Hvis der er tvist om omfanget af, hvad du er forpligtet til at rydde, vil det i sidste ende bero på Rettens afgørelse, og du skal i sagens natur ikke erstatning for mere.

Med venlig hilsen

Henrik Palmkvist

Dansk BOLIGadvokat, København Ø


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse